Omron mærker stor efterspørgsel på sporbarhedsløsninger

Omron mærker stor efterspørgsel på sporbarhedsløsninger

Markedet for sporbarhedsløsninger er i hastig vækst. Det er ikke mindst voksende myndighedskrav på markeder som Rusland og Kina, der driver væksten, og stadig flere industrier skal forholde sig til udviklingen

I Rusland er der krav om sporbarhed på alt fra importerede køleskabe til medicin og mineralvand. I Kina har frygten for spredning af Covid-19 ført til omfattende krav om fuld sporbarhed på alle importerede frosne fødevarer.

Og i Europa barsler EU-Kommissionen pt. med at introducere et digitalt produktpas - Digital Product Passport - som blandt andet skal anvendes til at styrke EU's grønne ambitioner inden for cirkulær økonomi.

På en række markeder - og på tværs af industrier - stiller flere og flere lande krav om, at virksomheder skal kunne spore deres produkter på tværs af værdikæden. Både for at øge eksempelvis fødevaresikkerheden men også - som i Ruslands tilfælde - for at bekæmpe illegal handel og kopivarer.

Markant vækst
Det mærker man også hos den globale automationsleverandør Omron, hvor markedet for sporbarhed er i hastig vækst.

-Det er helt klart et markedssegment, som i dén grad vokser i disse år. Tidligere har udviklingen især været drevet af myndighedskravene inden for primært pharma og tobak, men nu er det blevet noget, som rigtigt mange industrier skal forholde sig til, lyder det fra Per Pilegaard, Omrons Country General Manager i Danmark.

Af konkurrencehensyn kan han ikke sætte tal på væksten, men det er en "markant" vækst på tværs af Omrons europæiske markeder, tilføjer han.

Danske fødevareproducenter rammes
Inden for pharma har der i årevis været høje krav til sporbarhed. Det samme gør sig gældende inden for tobaksindustrien, hvor det europæiske tobaksdirektiv siden 2016 har påbudt tobaksproducenterne at påføre en unik ID-kode på hver eneste cigaretpakke.

Det nye er, at eksempelvis fødevareproducenter i stigende grad også tvinges til at påføre deres produkter QR-koder og andre former for sporbarhedsløsninger og i det hele taget have fuldstændig styr på dokumentationen, fortæller Per Pilegaard - for eksempel hvis man eksporterer mejeriprodukter til Rusland eller Kina.

-Det gælder også her i Danmark, hvor vi hjælper flere og flere fødevarevirksomheder med at implementere sporbarhedsløsninger i produktionen, siger Pia Pilegaard og tilføjer:

-Samtidig sker der også det, at mange virksomheder har indset, at de via sporbarhed og serialisering bedre kan beskytte deres produkter mod at blive kopieret. På den måde er sporbarhed for flere virksomheder ikke kun et spørgsmål om at leve op til myndighedskrav, men også om proaktivt at beskytte sit brand.

-Det kommer før eller siden
For at følge med efterspørgslen har Omron i løbet af de seneste år satset kraftigt på sporbarhedsområdet og kan i dag tilbyde en række komplette sporbarhedsløsninger, der omfatter både hardware og software - eksempelvis kodelæsere, kodekvalitetskontrol, dataopsamling og kommunikationsløsninger ud mod ERP- og MES-systemer.

Per Pilegaard forventer, at ikke mindst planerne om et europæisk digitalt produktpas kun vil øge efterspørgslen på sporbarhedsløsninger de kommende år.

-Vores bedste anbefaling er, at man som virksomhed, uanset branche, sørger for at være velforberedt og have sat sig ind i tingene. For der er ingen tvivl om, at det kommer før eller siden, understreger han.

-lipe

17/2 2022