Netto's Sky-mærke har fået flere kunder til at handle mere klimavenligt

Netto's Sky-mærke har fået flere kunder til at handle mere klimavenligt

Som landets første dagligvarekæde lancerede Netto i april 'Skyen'- en klimamærkning på fødevarer med formålet at guide kunderne mod mindre klimabelastende alternativer. Nu giver Netto erfaringerne, positive som negative, videre til politikere, kunder og den øvrige branche med håbet om, at de kan danne grundlag for en fælles klimamærkning på tværs af detailhandlen

Kunderne i udvalgte Netto-butikker har i løbet af det seneste halve år stødt på en lille, diskret lyseblå sky, når de har stået og overvejet aftensmaden foran køledisken eller ledt efter indholdet til børnenes madpakker i frugt og grønt-afdelingen.

Klimamærkningen 'Skyen' har været omdrejningspunktet for Nettos forsøg på at informere og guide kunderne mod mere klimavenlige valg på deres indkøbstur. Og det viser sig, at 50 % af Netto-kunderne tænker over deres klimaaftryk, når de handler dagligvarer.

Erfaringerne fra arbejdet med klimamærkningen tegner et billede af, at mere information gør en forskel for kunderne, når de får muligheden for at vælge mellem samme type produkt på et mere oplyst grundlag.

Interviews blandt Netto-kunder i de udvalgte butikker viser nemlig, at klima-skiltning er efterspurgt blandt forbrugerne. 86 % af kunderne mener, at klimamærkning er en god ide, og under 2 % føler, det er generende.

- Det har været meget interessant at følge, hvordan og i hvilket omfang klimamærkningen har påvirket kundernes indkøbsmønstre og adfærd. Med mærkningen har vi forsøgt at hjælpe kunderne med at navigere i den komplekse information om produkters klimaaftryk. Ultimativt har håbet været, at mærkningen kunne inspirere til at vælge et mere klimavenligt alternativ, end det man normalvis vælger, siger Michael Løve, direktør i Netto.

Indkøbsmønstre ændrer sig
Det altoverskyggende formål med 'Skyen' har været at inspirere kunderne til at kigge mod mere klimavenlige alternativer, og det viser sig, at 18 % af de kunder, som lagde mærke til klimaskyen, efterfølgende ændrede valg af vare.

Generelt har kunderne stor lyst og motivation til at handle klimavenligt. Det gælder særligt indenfor kategorierne frugt og grønt, kød samt mejerivarer. Konkret er salget af avocado faldet med 5,5%, oksekød 4,1%, mens salget af skiveskåret pålæg har oplevet en nedgang på 6,3% sammenlignet med landets øvrige Netto-butikker uden klimamærkning.

Netto-direktør, Michael Løve, ser nu frem til det videre arbejde.

- Grundlæggende er der brug for at højne den datakvalitet, som ligger bag mærkningen – i sidste ende bør der være en national standard for, hvordan klimaaftrykket opgøres. Og ligeledes skal der skabes en mærkning, der kan inspirere leverandørerne til at reducere deres klimapåvirkning. Kunderne skal i mærkningen kunne se forskel på f.eks. en agurk produceret i henholdsvis Spanien og Danmark. Der ligger med andre ord meget arbejde foran, så vi håber, at både politikere og branchen er klar til at gå videre med en fælles, national klimamærkning, siger Michael Løve.

Alle resultater er nu givet videre til bl.a. Regeringens Klimaråd.

-lipe

1/10 2021