Første emballage med affaldspiktogram

Første emballage med affaldspiktogram

Fødevareproducenten Naturli’, der producerer plantebaserede fødevarer, har som de første lanceret en emballage, der bruger det fælles piktogramsystem til at vejlede forbrugeren om, hvordan emballagen skal affaldssorteres

Fra nu af vil piktogrammet for hård plastik nemlig være at finde på Naturli’s netop lancerede produkt Pipfri, et plantebaseret produkt, der kan erstatte f.eks. kylling og kalkun i madlavningen.

Piktogramsystemet er udviklet i samarbejde mellem Dansk Affaldsforening KL, Miljøstyrelsen og innovationsbureauet futu. Det skal gøre det lettere for forbrugeren at affaldssortere den tomme emballage korrekt og på den måde sikre, at plastikken bliver genanvendt.

    I dag bruger 61 ud af landets 98 kommuner - her mærket med grønt - piktogramsystemet i større eller mindre omfang, men det er første gang, et piktogram er trykt på en emballage.

Pipfri er pakket i en traditionel plastikbakke med gennemsigtig plastikfolie øverst, og minimum 50 procent af emballagen består af genanvendelig plast. Med det påtrykte piktogram guider Naturli' nu forbrugeren til at smide emballagen i den korrekte affaldsbeholder.


 
Dansk Affaldsforenings direktør, Charlotte Fischer, er glad for samarbejdet med Naturli’:

- I Dansk Affaldsforening vil vi gøre affaldssortering nemmere for borgerne. Derfor er vi glade for, at Naturli’ som de første har valgt at gribe bolden og bruge det fælles piktogramsystem til at sikre en super god affaldskommunikation – fra emballage til skraldespand, siger Charlotte Fischer.

Skarpt fokus på bedre emballager
For Naturli’s direktør Henrik Lund afspejler tiltaget Naturli’s konstante fokus på bæredygtige emballager:

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre vores plastikemballager mere miljørigtige – fx ved at bruge så meget genanvendt plastik som muligt. Nu tager vi skridtet videre på Naturli’ Vejen og bruger de fælles affaldspiktogrammer til at vise, hvordan emballagen skal affaldssorteres, siger Henrik Lund.

I takt med at de øvrige produkter i Naturli’s sortiment får nye eller re-designede emballager, vil de fælles affaldspiktogrammer også finde vej hertil. Derudover undersøger Naturli’ hele tiden mulighederne for at få pant på sine emballager, som kan afleveres i supermarkedernes pantautomater. Det er allerede tilfældet med de kommende 990ml Havre- og Mandeldrik.

Miljøstyrelsen støtter initiativet
Miljøstyrelsen hilser den første anvendelse af piktogram på forbrugeremballage velkommen. Kontorchef Anne Elizabeth Kamstrup udtaler:

- Forbrugeren spiller en central rolle i bedre affaldssortering. Det kan desværre være lidt af en jungle at finde ud af, hvordan man sorterer sit affald korrekt. Til at afhjælpe det, har vi sammen med kommuner, affaldsselskaber og Dansk Af-faldsforening udviklet nemt genkendelige piktogrammer, som skal gøre det nemmere for forbrugeren at sortere affald korrekt. Jeg er glad for at se, at en virksomhed nu tager piktogrammerne til sig, og jeg ser frem til, at flere virksomheder vil følge trop, siger Anne Kamstrup.

At fremme en mere ensartet sortering og indsamling af husholdningsaffald indgår som en del af initiativerne i regeringens Strategi for cirkulær økonomi. Her vil regeringen gå i dialog med kommunerne, branchen og relevante myndigheder om at standardisere sorteringen og indsamlingen af affald i hele landet, så for-brugeren møder de samme sorteringsmuligheder og piktogrammer både derhjemme og i sommerhuset.

Fakta om det fælles piktogramsystem
Udviklet i 2017 af KL, Miljøstyrelsen og Dansk Affaldsforening Designet af innovationsbureauet futu.

Består af i alt 89 piktogrammer, hvoraf 18 kan bruges til det affald, der typisk sorteres og afhentes hjemme ved husstanden. De øvrige piktogrammer bruges til affald på genbrugspladser Piktogrammerne bruges i øjeblikket af mere end 60 kommuner og adskillige private aktører Formålet med piktogrammerne er, at borgeren skal møde den sammen affaldskommunikation gennem et produkts livscyklus – hele vejen fra køb til bortskaffelse

Fakta om Naturli
Naturli’ har siden 1988 produceret plantebaserede alternativer til fødevarer som mælk og kød Naturli’ kan købes i langt de fleste supermarkeder, heriblandt Kvickly, Fakta, Irma og Netto Naturli’ Pipfri er baseret på ærter, og er en 1:1 erstatning for konventionel kylling.
Plastikbakken til Naturli’ Pipfri består af 50% genbrugsplast Naturli Foods har 42 produkter i deres produktsortiment.

-lipe

25/1 2019