EU i aktion for smidig samhandel

EU i aktion for smidig samhandel

Europa Kommissionen vil skabe en bedre samhandel med standardiseret Track&Trace. GS1's løsning er en unik nummerplade som Postnord er godt i gang med at bruge

Europa er verdens 3. største e-handelsmarked, og 40 pct. af de forsendelser, der krydser en europæisk landegrænse, mister deres track&trace-information.

Konsekvenserne kan bl.a. være længere leveringstid, og at forsendelser er svære at finde eller helt forsvinder. Desuden fordyres fragtomkostningerne, fordi hvert led skal omregistrere og ommærke forsendelserne.

Det vil EU nu gøre noget ved. Europa-Kommissionen har derfor lagt en strategi, Digital Single Market, som skal hjælpe handlende fra EU med en mere smidig samhandel i alle led, fra leverandør over transportfirma til kunde, uanset hvor i Europa produktet sendes fra og til. Og den anden vej, hvis en forbruger ønsker at returnere varen.

En nummerplade til hver pakke
Medlemsorganisationen GS1 byder her ind med sin SSCC-standardløsning. SSCC står for Serialised Shipping Container Code, og det indebærer et unikt nummer på 18 cifre til hver enkelt forsendelse. Også selvom to forsendelser indeholder nøjagtigt det samme, skal de have hvert sit SSCC, ligesom to ens bilmærker skal have forskellige nummerplader.

SSCC-nummeret puttes i en stregkode på pakkelabellen, og kan derefter scannes af alle led i kæden.Derfor ønsker EU, at alle fra 2018 benytter SSCC i en stregkode på deres forsendelser. Det skaber tryghed hos alle parter og fjerner gentagne og risikofyldte processer til ommærkning.

Harmonisering giver lige markedsbetingelser
En nøgleperson i forandringen er østrigeren Walter Trezek, næstformand for e-Logistik Arbejdsgruppen i Ecommerce Europe og formand for UPU's - Universal Postal- Union rådgivende udvalg i forhold til EU. Han går varmt ind for åbne standarder, som GS1 standarder er:

- Det her er et stort fremskridt ift. at udvikle europæiske pakkepost. Brugen af lukkede standarder er årsag til mange besværligheder, bl.a. fordi det fører til ufavorable markedsbetingelser for online-virksomheder.

PostNord, der er Danmarks største aktør på pakkeområdet, hilser også en harmonisering på tværs af landegrænser velkommen og har valgt SSCC-stregkoden som den standard, PostNords produkter og ydelser bygges op omkring.

 - Allerede i dag benytter vi SSCC-stregkoden. Dels fordi det har været et stort ønske fra vores kunder, men også fordi al information – uanset forsendelsestype – udveksles via EDI, og det giver en lang række muligheder for tilvalg af services, fortæller Charlotte Johansen, chef for eCommerce & Product Management Parcels i PostNord Danmark.

Hun peger også på en anden fordel ved en harmoniseret label på tværs af landegrænser:

- Det betyder, at man ikke skal tænke på, om den enkelte forsendelse skal transporteres inden for landets grænser, eller om den skal til udlandet. Stregkoden giver altså meget større fleksibilitet.

Præcis beskrivelse af indhold og værdi
Også på told- og momsområdet kan en standardiseret pakkelabel gavne. Hidtil har det været en udfordring for både myndigheder og transportører at vurdere både indholdet af en pakke -  og dermed told- og momsvilkår for den - og om der er sikkerhedsudfordringer eller ulovlige varer i pakken:

- En stregkode, der tager udgangspunkt i fakturaen til kunden, vil give toldmyndigheder en præcis beskrivelse af indholdet og værdien af pakken. Reaktionerne fra told- og skattemyndigheder har da også været meget positive, udtalte fra Walter Trezek, da han holdt indlæg på FDIH’s logistikkonference.

- Gennem 40 år har vi set, hvor stor en forskel global standarder gør, og derfor er vi glade for, at valget er faldet på GS1’s SSCC og stregkode. Udrulningen i hele Europa vil gøre, at netværk, der tidligere har været lukkede, nu kan forenes. Afsendere vil kunne bruge den samme label til alle pakker, uanset destination. Og transportører vil lettere kunne følge pakkens rejse – både frem og tilbage, hvis der er behov for det, siger Lars Kyed, administrerende direktør i GS1 Denmark.

-lipe

8/5 2018