Metsä Board starter forprojekt af ny fabrik til falskarton

Metsä Board starter forprojekt af ny fabrik til falskarton

I maj 2022 annoncerede Metsä Board, at de havde til hensigt at undersøge mulighederne for øget kapacitet for fossilfrit pap i Finland eller Sverige. Som et resultat af undersøgelsen påbegyndes nu et forprojekt af en ny produktionsvirksomhed for falskarton med en årlig kapacitet på cirka 800.000 tons i Kaskinen i Finland

Forprojektet skal omfatte teknisk projektering, projektering af infrastruktur- og logistikløsninger og udbudsprocedure for hovedmateriel. Som en del af det foreløbige projektering skal der udfærdiges en miljøkonsekvensredegørelse og en miljøgodkendelsesprocessen sættes i gang. En eventuel investeringsbeslutning bliver først truffet  i 2024.

Forprojektet for papfabrikken er baseret på fossilfri produktion og ressource- og produktionseffektivitet i verdensklasse. Forbruget af råvarer, energi og vand pr. produceret ton forfalsket pap siges at være væsentligt lavere sammenlignet med eksisterende møller.

-Investeringen er, når den er besluttet, i tråd med Metsä Boards strategi om at vokse inden for fiberbaserede materialer og forny vores industrielle operationer. Efterspørgslen efter emballage fremstillet af vedvarende råvarer og erstatning af plast vil fortsætte med at vokse. Vi ønsker at imødekomme denne efterspørgsel med mere bæredygtige emballageløsninger, der fremmer den cirkulære økonomi, siger Metsä Boards administrerende direktør Mika Joukio.

-lipe

21/9 2022