Grakom er klar med det første møde i emballagenetværket

Grakom er klar med det første møde i emballagenetværket

Grakoms nye emballagenetværk særligt rettet mod producenter af emballage og kartonnage afholder sit første møde onsdag den 22. august

Er man producent af emballage eller kartonnage og savner man et eksklusivt forum for læring, udvikling og drøftelse af de særlige forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg af emballage- og kartonnageprodukter, ja, så kunne Grakoms nye emballagenetværk sagtens være sagen.

Mange emballageprodukter er underlagt en række både detaljerede og strenge lovgivningskrav, samtidig med at produkterne har stor bevågenhed fra andre grupper i samfundet.

Som producent er det i dag ikke længere tilstrækkeligt at være dygtig til at udvikle og fremstille emballager, virksomheden skal også kunne gennemskue de mange regler og vide, hvor forbruger- og miljødebatten er på vej hen. Dertil kommer stadig nye og flere markedskrav til for eksempel sundhed, miljø og sporbarhed af de materialer, der anvendes.

Det er Grakoms erfaring, at disse emner kan være nyttige at drøfte med ligesindede, også selv om virksomhederne i et netværk er konkurrenter. Medlemmerne i netværket vil møde andre fra samme branche og med de samme udfordringer og behov for ny viden. Ligeledes vil der blive lejlighed til at nørde, udvikle og udveksle erfaringer.

På alle netværksmøder vil der altid være et til to faglige oplæg, der præsenteres af både eksterne oplægsholdere og af Grakoms egne specialister. Derudover vil Grakoms specialister på opfordring af medlemmerne forberede særlige emner til drøftelse.

Og snart løber første møde af stablen, hvor følgende temaer er på dagsordenen:

  • Ny EU-lovgivning om farver til produktion af fødevarekontaktmaterialer
  • Genbrugskarton ved produktion af fødevarekontaktmaterialer. Status og hvad gør myndighederne egentlig
  • GMP-guide for emballageproducenter. Når nu en sådan guide findes for både farve og papirleverandører, er det så ikke relevant for emballageproducenter?
  • Miljø- og energiforhold for tryksubstrater ved emballageproduktion. Introduktion og drøftelse af væsentlige og målbare parametre – herunder energiregnskab for virksomhed og produkt samt ”mærker” som PEFC og FSC
  • Relevante emner fra deltagerne. Deltagerne byder ind med, hvilke emner der ønskes, og Grakom forbereder til dagen
  • Netværksdrøftelse & sandwich

 

Mødet bliver holdt onsdag den 22. august kl. 9.30-12.30 hos Grakom i Odense.

-hawin

 

Kort om netværket
Det første møde er gratis at deltage i – vælger virksomheden at fortsætte, vil prisen være 6.500 kr. årligt pr. virksomhed. Virksomheden vælger selv, hvor mange og hvilke medarbejdere der deltager på de enkelte møder. Det er muligt at deltage i netværket selv om virksomheden ikke er medlem af Grakom

Netværket er med til at beslutte mødeemnerne, og deltagerne får adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos Grakom, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står Grakoms miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål.

 

 
2/8 2018