Webinar om vejen til en bedre bundlinje

Webinar om vejen til en bedre bundlinje

Grakom inviterer onsdag den 7. maj til digitalt møde om produktionsoptimering, højere indtjening og større konkurrencekraft

Anders Hegnet, som er projektleder i produktion og LEAN i brancheforeningen, er oplægsholder på webinaret Penge på Bundlinjen.

Med udgangspunkt i en konkret grafisk case vil han sammen med deltagerne se på anvendelsen af forskellige optimeringsværktøjer fra LEAN-værktøjskassen.

- Vi zoomer ind på hvilke resultater og besparelser, det har givet i den pågældende virksomhed, og hvordan det kan overføres til andre. Vi går ikke i dybden med de enkelte værktøjer, men du får en introduktion til de mest anvendte ud fra devisen Work smarter – not harder, lyder det i oplægget.


Læs mere om webinaret, som er gratis for Grakoms medlemmer.

-lipe

4/5 2020