Pap øger værdien for tomaterne

Pap øger værdien for tomaterne

Kunderne foretrækker cherrytomater i papemballage frem for plast, og holdbarheden er lige så god, viser undersøgelse fra Metsä Board

Af Lisbeth Petersen

Sammen med den finske grøntsagssammenslutning, Närpes Grönsaker, har emballageproducenten sammenlignet plast- og papemballage, især hvad angår kundeoplevelse, madsspild og klimapåvirkning.

Kundeundersøgelsen viste, at et flertal opfatter pap som mere bekvemt, innovativt, æstetisk tiltalende og bæredygtig, og at det bidrager til produktets kvalitetsimage. Desuden udtalte kunderne, at foretrækker pap, fordi materialet er let at genbruge, og at de er villige til at betale mere for tomaterne, hvis de er emballeret i pap. Det eneste kritikpunkt var, at tomaterne kan blive præsenteret bedre i papæsken, end det er tilfældet nu.

Plast seksdobler klimaeffekten
Undersøgelsens anden del beskæftigede sig med holdbarhedstid og klimaeffekt. Cherrytomater er et forholdsvist dyrt produkt, som det er vigtigt ikke bliver kasseret. Men en sammenligning af tomaternes holdbarhed i hhv. genanvendt PET-plast og papæsker viste, at der ikke er nogen forskel.

Til gengæld er klimaaftrykket seks gange så højt for plastemballagen end for pappet, viser beregningerne, der er baseret på både produktions- og transportdata fra Metsä Board.

- Som det gælder for alle fødevareemballager, er de faktiske, totale klimaeffekter af en hel kasse producerede tomater meget små. Hovedparten af miljøpåvirkningen kommer fra emballerede mad, og derfor er det nødvendigt at undgå madspild, lyder det fra den finske emballagevirksomhed.

5/2 2019