Netto klar med Danmarks første klimamærkning af varer

Netto klar med Danmarks første klimamærkning af varer

Som den første butikskæde i Danmark vil Netto hjælpe kunderne med at træffe mere klimabevidste valg gennem en klimamærkning af fødevarer. Det sker i en pilottest i udvalgte butikker i Horsens og København, hvor skiltning og mærkning af produkterne guider kunderne til de mindre klimabelastende alternativer

Ambitionen er, at det kan bidrage til en fælles klimamærkning på tværs af detailhandlen, som kan medvirke til at reducere Danmarks samlede CO2-udledning.

Helt konkret betyder den nye ordning, at kunderne i butikken bliver præsenteret for nye skilte og mærker ved hylderne. Som kunde kan man derfor se, hvilke varer der har et lavt klimaftryk på tværs af alle varer i butikken, og hvilke der har et lavt klimaaftryk inden for den enkelte vares kategori. Samtidig bliver man bl.a. oplyst om, hvordan enkelte varetypers klimaaftryk er inden for frugt og grønt, kød, fisk og fjerkræ.


– Vi har forsøgt at lave en klimamærkning, der er enkel at navigere efter. Og som alle, der vil handle mere klimavenligt og mindre klimabelastende, kan benytte. Der er ingen tvivl om, at det er komplekst, og det har desværre nok stået i vejen for de gode intentioner hos mange. Men netop derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang og lancerer en klimamærkning, der gør, at man kan træffe kvalificerede og bevidste valg, fortæller Michael Løve, som er direktør i Netto.

Ifølge Salling Group som ejer Netto vil to ud af tre danskere gerne spise mindre kød og mere grønt, ligesom hver tredje dansker forventer at spise mere klimavenligt indenfor de næste to år. Men samtidig efterspørger mange hjælp og vejledning, for det er ikke nødvendigvis nemt at gennemskue, hvad man skal købe, hvis man vil passe på klimaet gennem sine indkøbsvaner.

Samarbejde med eksperter
Klimamærkningen tager afsæt i Den store klimadatabase, som den grønne tænketank CONCITO har udarbejdet. Her er klimaaftrykket fra 500 fødevarer kortlagt, så de kan sammenlignes på tværs af kategorier. Både CONCITO og en række andre eksperter har bistået Netto med udarbejdelsen af klimamærkningen.

Til en start vil klimamærkning ske som en pilottest i to butikker i henholdsvis København og Horsens, hvor Nettos nye bæredygtige butik er placeret. Over de kommende måneder vil erfaringer, tilbagemeldinger fra kunder og de egentlige indkøbsmønstre blive analyseret for at se, om klimamærkningen rent faktisk bidrager til flere klimavenlige indkøb.

Ambitionen er, at pilottesten kan bidrage til en fælles klimamærkning, som kan medvirke til at reducere Danmarks samlede co2-udledning.

– I Netto håber vi på, at vi meget snart kan samles om en fælles, national klimamærkning på tværs af hele dagligvarehandlen. For vi tror, at det kan gøre en forskel. Men den findes ikke endnu, og derfor har vi valgt at lave et bud på en klimamærkning, hvor vi får nogle erfaringer og skubber til udviklingen. Den løber i en begrænset periode, hvorefter vi vil se, hvordan kunderne tager imod ordningen, og vi vil dele alle erfaringer, vi gør os, så vi kan tage de næste, fælles skridt, siger Michael Løve.

Fakta om mærkningen
Klimamærkningen findes i to forskellige udgaver med hver sin vejledende tekst. På den måde kan alle se hvilke varer, der har et lavt klimaaftryk – både i hele butikken og inden for den enkelte vares kategori.

De 25% mindst udledende varetyper får betegnelsen 'Varetype med lavt klimaaftryk'.

Men Fødevarekategorierne belaster klimaet forskelligt og for at komme den problemstilling i møde, er mærket 'Laveste klimaaftryk i kategorien' også at finde på hylderne. Det mærke gives til de 25% mindst udledende varetyper i en kategori.

Til inspiration vil de enkelte varetypers klimaaftryk inden for frugt og grønt og kød, fisk og fjerkræ også blive sammenlignet med hinanden, så det fremover bliver endnu lettere at træffe et klima-kvalificeret valg om ingredienserne til aftensmaden.

-lipe

9/4 2021