Økologien bevarer sin markedsandel i foodservice

Økologien bevarer sin markedsandel i foodservice

I det hårde nedlukningsår 2020 bevarede økologien sin markedsandel på 12 pct. i foodservicebranchen. Så selvom salget af økologiske fødevarer til restauranter, kantiner og hoteller faldt med 20 pct., står økologien stærkt til fremtidig vækst i en branche, der har øget fokus på de nye klimakostråd og mere bæredygtighed

Salget af økologiske fødevarer til restauranter, kantiner, institutioner og hoteller faldt med 20 pct. fra 2019 til corona-året 2020, hvor hele foodservicebranchen var hårdt ramt af nedlukninger.

-Det er helt forventeligt, at salget af økologiske fødevarer til foodservice er faldet. Og det er glædeligt, at markedsandelen på 12. pct. er bevaret. Det viser, at økologien har fodfæste i de professionelle køkkener, og der er et fortsat potentiale for vækst både i det offentlige og private, siger Torben Blok, markedschef for foodservice i Økologisk Landsforening.

Nedlukningerne gav samtidig branchen tid til refleksion over, hvordan den kan forny sig selv i en tid, hvor gæster, kunder og forbrugere i stigende grad efterspørger en ny og mere bæredygtig måltidskultur.

-Tilbagemeldinger fra både offentlige og private aktører viser, at mange har taget hul på en ny mad-æra særligt efter, de officielle klimakostråd blev meldt ud og i takt med, at debatten om bæredygtighed igen har fået plads på dagsordenen, siger Torben Blok.

-I det udviklingsarbejde spiller økologi og Det økologiske spisemærke en markant rolle, så vi forudser både en fremtidig vækst i salget af økologiske fødevarer og i spisesteder, der ønsker at anvende spisemærket som et troværdigt redskab til at skabe en grøn omstilling i det professionelle køkken.

Selvom der skete en opbremsning i antallet af spisesteder, som vil arbejde med Det økologiske spisemærke i 2020, forventer Økologisk Landsforening en stigende interesse fra branchen i de kommende år.

-Vi ser at flere – også blandt de private og over hele landet - tager de første spæde skridt i en mere bæredygtige retning fx ved at vise interesse for at arbejde med spisemærket. Økologisk Landsforening understøtter udviklingen gennem rådgivning og i vores nyetablerede udvalg for professionelle køkkener, der skal tale de madprofessionelles sag både i vores forening, men også over for politikere, forbrugere og leverandører.
-lipe

15/9 2021