EU projekt skal måle gas med laserspektroskopi

EU projekt skal måle gas med laserspektroskopi

Nyt EU-projekt SafetyPack ledet af Teknologisk Institut skal udvikle gassensor teknologier til sikring af fødevarekvalitet

FORSKNING I dag er mange fødevarer pakket i gas for at sikre kvalitet og forlænge holdbarheden af produkterne. Efter pakning vil gassammensætningen inde i emballagen hurtigt ændre sig som følge af reaktion med produktet og mikroorganismer, samt den omstændighed, at emballagen aldrig er 100% tæt.

Det er derfor vigtigt at kende reaktionsmønstret for gassammensætningen. Det er i dag ikke muligt at måle gassammensætningen inde i emballagen på alle produkter i en produktionsproces, men typisk foretages et par tilfældige tests i løbet af en produktionsperiode.

Den nye EU-projekt SafetyPack har som mål at udvikle og validere gassensorteknologier, der kan måle gassammensætning inde i en forseglet emballage uden at produkterne bliver taget ud af emballagelinjen og uden at bryde emballagen. Det betyder, at fødevareindustrien kan måle gassammensætning i hele deres produktion og dermed reducere spild, nedbringe antallet af klager og sikre produkternes kvalitet og sikkerhed.

Projektet SafetyPack er et samarbejdsprojekt finansieret af EU Food Processing Program (KBBE.2013.2.2-01) under programmet: udvikling og industriel anvendelse af sensorer til fødevareforarbejdningsoperationer.

Typiske udfordringer i at opnå optimale gasemballager er forårsaget af
• Udskiftning af al luft i en emballage, idet pakkelinjen er omgivet af atmosfærisk luft
• Opløst luft er skjult i luftlommer i produktet, der hurtigt kan ødelægge en kontrolleret gassammensætning
• Produktet naturlige mikroflora skal bruge ilt og erstatte det med CO2
• Pakken er aldrig helt tæt. Dette skyldes til dels, at emballagematerialet ikke udgør en fuldstændig barriere, hvor gassen sammensætning over tid vil ligne omgivelserne, og dels fordi et varierende antal huller og lækager forekommer i materialet og svejsning af emballagen.

Hvad der er nyt i SafetyPack projektet, er muligheden for at måle gas med laserspektroskopi indenfor diffuse materialer, såsom papir, plast og fødevarer. Sensorerne vil blive demonstreret og valideret, herunder to i realtid i online-pilotanlæg vedrørende tortilla-brød og osteproduktion.

Projektets partnere er
1. Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR) (koordinator Safetypack), Italien
2. Gasporox AB, SME producer, Sverige
3. Norsk Elektro Optikk AS, SME producer, Norge
4. FT System S.r.l., producer, Italien
5. Lunds Universitet, Sverige
6. Lpro Srl, producent, Italien
7. Dansk Teknologisk Institut, Danmark
8. Santa Maria AB, fødevareproducent, Sverige
9. Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa, fødevareproducent, Italien
10. Marel HF, pakkemaskineproducent, Island.

Yderligere informationer
Koordinator Dr. Luca Poletto, direktør for CNR-IFN Division Padova Nationale Råd for Forskning i Italien - Institut for Fotonik og nanoteknologi (CNR-IFN) og ansvarlig for WG9 Søren Rahbek Østergaard, Emballage & Transport, Teknologisk Institut.

-jk


3/7 2014