100 mio. kroner uddelt til grønne fødevareprojekterUdvinding af protein fra kløvergræs er det projekt, som får mest støtte i denne uddelingsrunde. Forskning viser, at det grønne protein kan erstatte soyaprotein

100 mio. kroner uddelt til grønne fødevareprojekter

17 projekter, som vil styrke den grønne omstilling i landbrugs- og fødevaresektoren, får tilsammen 100 millioner kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP

Spændvidden er stor i de 17 nye projekter, som GUDP’s bestyrelse netop har besluttet at støtte med i alt 100 millioner kroner. På den nye projektliste er der eksempelvis projekter inden for muslingeopdræt og dambrug. 

Der er projekter, som vil sikre mindre ressourceforbrug i fødevareindustrien og andre, der kan gøre primærproduktionen mere miljøvenlig for eksempel ved at udvikle nye sædskifter med mindre udledning af kvælstof.

Fødevareminister Mogens Jensen glæder sig over, at de mange penge kan være med til at rykke dansk landbrugs- og fødevareproduktionen i en grønnere retning.

- Regeringen vil et grønnere Danmark, og derfor er GUDP også et vigtigt redskab. Ordningen sætter gang i nye og innovative projekter med fokus på udvikling af teknologier, som blandt andet kan gøre landbruget og hele fødevaresektoren mere klimavenlig. Derfor løfter vi også GUDP i 2020, så vi kan tage et endnu større skridt i den grønne omstilling.

GUDP får ekstra 78 millioner kroner i 2020 i forhold til 2019. En pulje på 40 millioner kroner er øremærket til klimavirkemidler og klimatilpasning i landbruget, og derudover skal 38 millioner kroner gå til økologiforskning.

Grøn bioraffinering fremmes
GUDP har i 2019 haft en særlig pulje til fremme af grøn bioraffinering, men også fra den ordinære pulje er der bevilliget penge til projekter i dén kategori.

Det største projekt i uddelingsrunden er et samarbejde mellem forskere og virksomheder, der vil kommercialisere produktionen af protein udvundet af kløvergræs ved hjælp af bioraffinering.

Der bliver også givet støtte til at eksperimentere med bioraffinering af tang og til et projekt, som vil forsøge at producere værdifuldt biokul af pressepulpen fra bioraffinaderier.  

- GUDP har en stor del af æren for, at forskere og virksomheder sammen er nået så langt med at udvikle bioraffinaderier med en bæredygtig produktion af proteiner til erstatning af importeret soja, siger Mikael Thinghuus, som er formand for GUDP’s bestyrelse.

- Derfor ser vi det også som væsentligt at være med til at bringe teknologien et skridt videre, så den bliver konkurrencedygtig og klar til det kommercielle marked, siger han.

Ny runde har frist 26. februar 2020
Næste frist for at søge den ordinære GUDP-pulje er 26. februar 2020 kl. 12:00, hvor der vil være ca. 95 millioner kroner at søge.

I 2020 er der desuden en særlig pulje på 40 millioner kroner til klimaprojekter inden for landbruget og fødevaresektoren, og en pulje på 38 millioner kroner til økologiske projekter inden for programmet Organic RDD.

-hawin

18/12 2019
 • BrochurerDOWNLOAD
 • Schur

  Schur

  Det kan mærkes overalt
 • Lim Tech

  Lim Tech

  Samler brikkerne
 • Bong

  Bong

  Læs mere om vores konvolut- og Propac emballagesortiment
 • Flexopack

  Flexopack

  BVM Pakkemaskiner
 • Kongskilde

  Kongskilde

  Håndtering af procesaffald
 • Superfos

  Superfos

  En Berry Global virksomhed, designer og fremstiller innovativ plastemballage.
 • Grathwol

  Grathwol

  Din Emballagepartner
 • hubergroup

  hubergroup

  More than just ink …