Æsker til små partistørrelser - nem og hurtig online bestilling

Æsker til små partistørrelser - nem og hurtig online bestilling

Med grundlæggelsen af det nye datterselskab Digital Packaging Service GmbH den 20. februar 2018 kan kunder fremover bestille standardæsker i mindre og helt små mængder over internettet.

Ved at udbygge sit produktionsnetværk lader Faller dermed som den første på markedet alle bestillings- og produktionstrin forløbe ved hjælp af en digital forretningsmodel. Kunderne har dermed udsigt til betydeligt kortere leveringstider og lavere omstillingsomkostninger.

Indtil slutningen af 2018 vil det nye produktionsanlæg i Worms med et areal på 4.000 kvadratmeter blive indrettet og sat i prøvedrift. Fra foråret 2019 kan kunderne bruge den nye model i det fulde omfang.

100 procent digitalt procesforløb

Som falsæskefabrik med produktion af små mængder, specialiserer den nye virksomhed sig i oplag på mellem 1 og 5.000 stk. og lover, fremover at kunne præstere en levering indenfor fem dage med pakkepost. Derved forløber hele ordreafviklingen over en webshop eller via den elektroniske dataudveksling med kunden.

Trykningen bliver udelukkende digital i 7 farve-modus iht. Pantone 7 Plus Series. Som en nyhed på markedet indføres en fuldstændig digitalisering af stansearbejdet vha. laserteknik. Derved kan virksomheden udføre en værktøjsfri produktion helt uden stanseforme. Også de høje krav til emballagernes kvalitet, sikres af Faller ved denne nye produktionsmetode.

Innovativt ydelsesomfang med omkostningsbesparelser

Ved indføringen af de nyeste trykke- og videreforarbejdningsteknologier, kombineret med fordelene ved digitalisering, åbnes der op for helt nye designmuligheder indenfor individualisering, personificering og seriefremstilling af standardæsker.

Og dermed rettes virksomhedens produkter ikke kun mod de farmaceutiske- og healthcare-industrierne, men er også interessante for produktionsvirksomheder i andre brancher, som f.eks. i forbrugsgode- og levnedsmiddelindustrierne. Faller garanterer, at alle produkter er fuldstændigt GMP-konforme og, at de opfylder alle HACCP-kravene i levnedsmiddelindustrien.

Digital Packaging Service GmbH har den afgørende fordel, at de meget kortere leveringstider betyder, at kunden kan afkorte sin time-to-market for produktnyheder betydeligt. Ligeledes betyder den nye serviceportefølje, at den dyre opbevaring af falsæsker gøres overflødig, hvilket bidrager til tydeligt færre samlede driftsomkostninger.

Da der ikke vil være nogen overskydende produktion at bortskaffe, og ved at de små oplag fremstilles med et betydeligt mindre ressourceforbrug, støtter Digital Packaging Service GmbH ikke kun kunderne med at sænke deres lagerudgifter, men samtidig bidrages der til en forbedret økobalance.

Med fremtidsudsigterne for øje

- Med Digital Packaging Service GmbH dækker vi, takket være højt automatiserede, fuldstændigt digitaliserede processer og indsættelsen af nye teknologier, hidtil uopfyldte markedsbehov. Fremover kan vi tilbyde omkostningsmæssigt attraktive og hurtige leveringstider og større bæredygtighed på markedet for æsker til mange forskellige brancher, begrunder Dr. Daniel Keesman, administrerende direktør for August Faller Gruppen, beslutningen.

- Med det nye datterselskab udvider vi vores forretningsmodel og styrker vores europæiske produktionsnetværk. Med Worms har vi bevidst valgt et produktionssted midt i Tyskland, og med gode trafikforbindelser.

August Faller Gruppen reagerer med indførelsen af det omfattende digitale tilbud på det stigende behov for mindre oplag, som mærkes i den farmaceutiske- og healthcarebranchen, men i øvrigt også i andre industrier.

En stigende efterspørgsel på helt små oplag ser virksomheden blandt andet for »orphan drugs« og biologiske lægemidler, som ikke kan indpakkes og distribueres ligesom tabletter eller salver i store beholdere, eller for produkter, som der i enkelte lande kun er behov for små mængder af.

Direktør for Digital Packaging Service GmbH bliver Nikolaus Reichenbach. Den tidligere direktør for fabrikken i Waldkirch var som Vice President Operations International ansvarlig for integrationen af afdelingen i Hvidovre, Danmark, i Faller-netværket, og for opbygningen af den nye afdeling i Lodz, Polen.

Julian Erhard, tidligere Senior Technology Advisor hos August Faller GmbH & Co. KG, er ansvarlig for den innovative driftsteknik.

-hawin

26/3 2018