Panther med skarp emballageløsningSikker håndtering af engangssprøjter i den medicinske dagligdag muliggøres med et bokssæt fra Panther, hvor de opsamles før bortskaffelse.

Panther med skarp emballageløsning

Bølgepapboks til engangssprøjter sørger for arbejdssikkerhed og hygiejnisk bortskaffelse

De skal bruges dagligt i lægepraksisser og på sygehuse, engangssprøjterne. De er medicinske hjælpemidler, som garanterer en hygiejnisk behandling af patienter.

Efter deres brug har arbejdssikkerhed for personalet samt hygiejnaspektet en betydning. Derfor findes der til den sagkyndige bortskaffelse af de brugte engangssprøjter en smart emballageløsning fra Panther, som indeholder flere tekniske highlights.

Sprøjter, skalpeller, kanyler og andre spidse eller skarpe genstande fra sundhedsinstitutioner (lægepraksisser, apoteker osv.) har i flere år ikke måttet bortskaffes via husholdningsaffaldet.

Det problematiske affald må intern i henhold til krav fra sundhedsordningen kun opsamles og derefter bortskaffes i specielle brud- og gennemstikningssikre kanylesamlebeholdere.

Den store samleboks kan genlukkes vha. tape og med en oprivningsstrimmel åbnes igen uden fare for skader.

For at undgå skader for personalet samt udenforstående anbefales affaldet opsamlet i sikre specialbeholdere. Derved kan forstyrrelser i dagligdagen i lægepraksisser og sygehuse undgåes og det sparer desuden omkostninger.

Panther-Gruppe har udviklet en bølgepapbaseret løsning af flere komponenter, som viser sig yderst anvendelig i sundhedsvæsenets dagligdag.

Til en kunde fra bortskaffelsesbranchen blev der udviklet et sæt med en større og tre mindre flerpunktlimede emballager, som med det påtrykte slogan ”Så sprøjten kun stikker én gang” tydeligt fremhæver arbejdssikkerhedsaspektet.

Det fladt foldede og derved pladsbesparende leverede bokssæt er forsynet med velcro for genlukning samt med en oprivningsstrimmel på den store emballage.

De små bokse bruges til optagelse af brugte sprøjter. Når de er fyldt, sættes de for hensigtsmæssig bortskaffelse i den store boks, som lukkes sikkert med tape. For at kunne tage indholdet ud igen før bortskaffelse, kan den store boks uden værktøj sikkert åbnes ved hjælp af oprivningsstrimlen.

-hawin

 

 

13/6 2018