Emballagen ved, hvornår næste pille skal tages

Emballagen ved, hvornår næste pille skal tages

August Faller Gruppe har udviklet digitaliseret falsæske, der med elektroniske taster tæller ned og minder patienten om receptfornyelse. Med ny App kan læger og apotekere også tilføje anvisninger til hver enkelt patient

Den multifunktionelle smart packaging prototype 'Medical Prescription' sørger for særlig hjælp ved indtagelsen af lægemidler: Ved at trykke på en knap, overfører lægen eller apotekeren den personaliserede anvisning for indtagelsen med tidspunkt for indtagelse, antallet af de pågældende piller, der skal indtages, og varigheden af medicineringen i dage, fra sin smartphone, tablet eller computer og til den digitaliserede falsæske.

Displayet viser en velkomst, så snart patienten åbner lægemiddelemballagen den første gang eller trykker på en af de to betjeningstaster på forsiden. Herefter tilbyder den patienten mulighed for at tælle pillerne, eller få information om den korrekte måde at indtage pillerne på. Navigationen i menuen sker via betjeningstasterne. Et indbygget ur, en LED og et lydsignal minder patienterne om den rettidige indtagelse af lægemidlerne.

Hvis beholdningen af piller kommer under en bestemt minimumsmængde, viser displayet derudover en advarsel og anbefaler, at der bestilles en ny recept. I tilfælde af, at emballagen ikke er blevet lukket korrekt, gør den også patienten opmærksom på det.

Falsæskens intelligens sikres gennem en særlig flad elektronik med e-paper display, mikrocontroller, batteri og Bluetooth-/radiogrænseflade.

Tre digitaliserede emballageløsninger
Den smarte falsæske af typen Medical Prescription er en af i alt tre innovative og digitaliserede emballageprototyper, som Faller udviklede specielt i fællesskab med MSC Technologies fra Freiburg og Hochschule Pforzheim.
De tre prototyper er første ideer, som skal give en forestilling om, hvad der alt sammen er muligt. 

Prototypen Counting Device er i stand til at tælle pillerne og falsæske-løsningen Level Indicator registrerer påfyldningsniveauet i en flaske med flydende lægemidler. Begge løsninger råder over et e-paper-display samt betjeningstaster, og de minder rettidigt patienten om at bestille en ny recept.

Med udviklingen af prototyperne til digitaliserede falsæsker, reagerer Faller på den stigende interesse for interaktive emballageløsninger og den tiltagende digitalisering på sundhedsmarkedet.

-lipe

4/6 2018