Digitale løsninger kan effektivisere markedet for lægemiddelemballage

Digitale løsninger kan effektivisere markedet for lægemiddelemballage

Tiltagende individualisering og nye doseringsformer er noget, der får kompleksiteten til at stige gennem hele værdikæden i medicinal- og sundhedsindustrien - også når dt gælder emballagen. Her fortæller logistikdirektøren i Faller Packaging hvordan digitale supply chainløsninger kan medvirke til at opnå kontrol over kompleksiteten og gøre processerne hurtigere, mere omkostningseffektive og mere bæredygtige

- Tidligere var det relativt nemt at planlægge produktionen af lægemidler og anskaffelsen af dertilhørende emballage: Partistørrelserne var store, vareudvalget var småt, bestillingscyklerne var regelmæssige, og gennemløbstiden var tilstrækkeligt lang. Dette har dog været i forandring gennem nogen tid: På grund af flere forskellige terapi- og doseringsformer samt en tendens til stigende individualisering stiger udvalget af produkter og varianter hurtigt. Befolkningstilvækst og demografisk forandring medfører en stigende efterspørgsel på medicin og sundhedsprodukter. Samtidig skal producenter sørge for at få deres nye produkter hurtigere og hurtigere på markedet for at være godt stillet i konkurrencen. Dette gør, at de konventionelle processer og strukturer i branchen presses til det yderste.
Sådan siger Nils Höpker,som er Head of Logistic og Demand Management Operations EU i emballeringsspecialisten Faller Packaging.

I et interview slår han til lyd for, at mange flere i medicinal- og sundhedsindustrien skal få øjnene op for de muligheder, der ligger i digitalisering af logistikkæden - Digital Supply Chain:

- Digital Supply Chain vil sige, at alle elementer i logistikkæden dvs. materialer, produkter, personer og informationer – er digitalt forbundet med hinanden, lige fra råstof til slutkunde. I vores tilfælde vil det sige, at vores samarbejde med medicinalvirksomheder er tættere end hidtil, og at vores respektive processer er optimalt afstemt. Forudsætningen for dette er, at alle relevante data, som opstår i løbet af værdiskabelsen, indsamles, gemmes, analyseres og deles med hinanden. På denne måde er det nemmere at forstå og koordinere processer, at udnytte informationer i god tid samt at gøre sig overvejelser om kapacitet og disposition, siger Nils Höpker og fortsætter:

-Vi kan eksempelvis udnytte prognoser og historiske bestillingsdata til at indkøbe materiale i god tid, forberede værktøj og planlægge vores produktion herefter. For medicinalvirksomheders vedkommende kan de analysere deres leverandørers partioversigter og forbedre emballeringsanlæggenes effektivitet ved hjælp af eksempelvis angivelse af materialebeskaffenhed. Resultatet er tydelige forbedringer gennem hele proceskæden, som skaber besparelser hos producenterne, både hvad angår tid og omkostninger.

Fremtiden ligger i langsigtede partnerskaber
Ud over at være leverandør af emballage til lægemidler, understøtter Faller Packaging medicinalvirksomhederne i deres digitaliseringsprojekter, forklarer Höpker:

-For det første er det vigtigt på forhånd at undersøge kundens konkrete optimeringspotentiale. Det foregår via en udførlig supply chain-analyse. Derudover tilbyder vi en modulopbygget Supply Chain Consulting med forskellige elementer. Dataanalyser og handlingsanbefalinger hjælper kunden med selvstændigt at optimere processerne og skabe besparelser. Kurser skærper bevidstheden om, via hvilken adfærd den stigende kompleksitet i supply chain kan håndteres. Gennem dokumentation af processer og data hos virksomheden selv får virksomheden en detaljeret plan over tiltag og beregninger af konkrete besparelser. Sådan opstår et partnersamarbejde, som ved hjælp af en høj grad af gennemsigtighed gør anskaffelsesprocessen betydeligt mere effektiv og dynamisk samt hurtigere og billigere. Vi regner med et sparepotentiale i de samlede driftsomkostninger på ca. 20 % afhængig af anvendelse.

Ifølge logistikchefen vil den ideelle digitale supply chain i fremtiden være baseret på langsigtede partnerskaber mellem emballageproducenter og medicinalvirksomheder, som via tekniske løsninger skaber grundlaget for en gennemsigtig, omfattende og kontinuerlig dataudveksling:

- De delte informationer kan begge parter benytte til at registrere, præsentere og effektivt håndtere den stigende kompleksitet i deres supply chain. Dette sker i høj grad automatisk via en central platform, som integrerer alle involverede produktionsled – det gælder også tredjepartsleverandører. Mellem ordre og leverance opstår en kontinuerlig, informationsdreven process, som er konstant selvkontrollerende og-optimerende i realtid- en intelligent, forbundet og digital supply chain, siger Nils Höpker

-lipe

 

25/5 2021