Mettler Toledo lancerer ny løsning til etiketinspektion

Mettler Toledo lancerer ny løsning til etiketinspektion

Mettler Toledos to nye teknologiske løsninger til tjek af produktdata udfører kontroller af produktetiketter på mange forskellige fødevare- og lægemiddelemballager. Kontrollen minimerer omarbejde, reducere tilbagekaldelser, mindske spild, forbedre driftseffektivitet og opretholder dermed brandintegritet

Mettler Toledo Produktinspektion har lanceret to nye teknologiske optioner til kontrol af produktdata, som kan integreres i eksisterende C-Serie-tjekvejere.

De nye tilføjelser til visuel inspektion gør det muligt for producenterne at inkorporere fuldt integreret smart kamera-teknologi i deres produktionslinjer for at kontrollere tilstedeværelse af korrekte etiketter.

Resultatet heraf er, at producenterne kan frasortere emballerede produkter der er forkert mærkede. Det minimerer risikoen for tilbagekaldelse og tab af produkter og beskytter dermed brandintegriteten.

De nye teknologioptioner til kontrol af produktdata kan kontrollere etiketter på emballerede produkter af forskellig størrelse på samme linje på tværs af et stort udvalg af fødevare- og lægemiddelapplikationer.

For eksempel kan producenter, der fremstiller forskellige smagsvarianter af is eller forskellige fødevareprodukter til babyer nu kontrollere hver etiket i forhold til specifikke produktdata og frasortere ikke-konforme etiketter.

Fordelene omfatter:

Minimering af den omarbejdningstid, som personalet ellers bruger på grund af fejl ved mærkning. Nu bliver fejlen opdaget tidligt og før det emballerede produkt når til den anden pakningsfase.

Reducering af produkttilbagekaldelser idet kun korrekt mærkede emballerede produkter kan forlade produktionsanlægget. Teknologien afviser etiketter, der ukorrekt viser allergenoplysninger i henhold til de forudprogrammerede kriterier. Efter produktudskiftninger kontrollerer den også, at de rigtige etiketter sættes på de rigtige emballager.

Reduktion af spild og dertil knyttede omkostninger, idet produkter med ikke-konforme etiketter eller dem, der er fejlagtigt mærkede, nu kan ompakkes med den rigtige etiket.

Forbedring af driftseffektiviteten ved at reducere linjens opsætningstid til konfiguration af nye etiketinspektioner ved produktudskiftninger. Det sørger en brugervenlig forudprogrammeret software til inspektionsopsætning for.

Beskyttelse af brandets omdømme imod negative konsekvenser på grund af dårlig emballagekvalitet eller forkert mærkede produkter, der når ud på markedet.

De etiketkontroller der udføres af den nye teknologi omfatter optisk tegngenkendelse (OCR), optisk tegnbekræftelse (OCV), allfanumerisk tekst og identifikation af 1D- og 2D-koder. Produktdatakontrollen inspicerer en bred vifte af sprog og kontrollerer ingredienser med fed skrift som f.eks. allergener, for at sikre fødevaresikkerhed og overholdelse af EU’s mærkningsdirektiv 2000/13/EC.  

- Tilbagekaldelser og omarbejde på grund af fejlmærkede produkter er et problem, der nemt kan undgås, siger Jürgen Kress, leder af kontrolvejning og visuel inspektion for Mettler-Toledo Produktinspektion.

- Det er grunden til, at vi ønskede at give producenterne en nem måde at tilføje verifikation af produktdata til deres eksisterende Mettler-Toledo-udstyr for at yde ekstra kvalitetskontrol med minimal brug af plads på produktionslinjen.

Produktdatakontrollen er bygget i Tyskland og er tilgængelig i to forskellige konfigurationer afhængigt af produktets form:  

Kontrol af produktdata – hele vejen rundt 

Den nye løsning til visuel inspektion er velegnet til ’orienterede’ emballerede produkter, dvs. produktformer med en tydelig for- og bagside. Producenterne kan vælge op til tre kameraer for at kontrollere data på forsiden, bagsiden og toppen af hvert produkt.

En enkelt grænseflade mellem menneske og maskine (HMI) styrer kameraerne, mens intuitiv software muliggør nem udskiftning af produktprofiler. De mange kameraer kan nemt placeres på checkvejer-systemet eller inspektionsudstyret og er understøttet af enkle beslag, hvilket sparer værdifuld produktionsplads. 

Den unikke konfiguration af seks sensorer er designet til runde produkter, der kan rotere på et transportbånd. Dermed genererer man et 360 grader-billede af produktetiketten for at kontrollere dens data.

Sensorløsningens lille størrelse sparer værdifuld plads på produktionslinjen og dens skrå overflader er Ip65-klassificeret, hvilket gør den egnet til våde rengøringsmiljøer takket være dens hygiejniske design.  

-hawin

5/5 2021