HM Systems har recepten

HM Systems har recepten

Innovativ etiketterings- og receptstyringsløsning sikrer forbedret overblik, flow og sikkerhed hos fødevareproducent

HM Systems, der er udbyder af total mærknings- og etiketteringsløsninger, har for nyligt levereret en større etiketteringsløsning med receptstyring og tilpasset software, som giver en større international  fødevareproducent  en lang række fordele.

Kunden, der er en af Europas største fødevareproducenter, havde igennem længere tid haft flere problemer inden for etikettering, som skulle forbedres på en ny og større fabrik.  Hos kunden var der et stort ønske om at kunne fjernstyre etiketterings- og emballeringsprocessen centralt samt om at forbedre overblikket over produktionsflowet. Der var endvidere krav om at øge kapaciteten væsentligt i forhold til den kapacitet, der var kendt på de eksisterende fabrikker samtidig med, at alle linier skulle køre 24 timer non-stop med automatisk skift fra en etiketdispenser til den næste, når sidste etiket er brugt.

Alle parametre tilgængelige

Derudover var ønsket, at alle programmer og settings kan indlæses og ændres fra et centralt touchpanel. Fra dette skal alle parametre være tilgængelige, samtidig med at systemet kontrollerer, at der kun påsættes etiketter på emballage, der er korrekt påfyldt i forhold til en række parametre som vægt, indhold og forskelligt tilbehør.

HM Systems har løst disse udfordringer med en integreret specialløsning bestående af en stor ramme til ophængning af etiketdispenserne og integration i den eksisterende linie. Løsningen består af fire etiketdispensere med pneumatiske applikatorer, der betjener to hovedlinier.  Linierne er udstyret med et  fuldt fleksibelt system, som sikrer, at alle fire etiketdispensere kan optræde som back-up for de øvrige maskiner, samtidig med at der er styr på, at de rigtige etiketter påsættes og registreres.

Liniekapaciteten er fordoblet

Derudover har kunden fået en central styring fra et touchpanel og PLC løsning, hvor op til 100 forskellige Recipes kan sættes op og ændres undervejs. Dette sker blandt andet via HM Labnet, der er et produktionsstyringsprogram mellem etiketdesignprogram og dispensere/printere, som gør det nemt at overskue for operatøren, når der skal hentes et job til etiketdispensere.  HM Labnet er en løsning, der kan tilsluttes SQL databaser, som kan indlæse og hente ordredata fra ERP systemer som f.eks, SAP. Kommunikation til dispensere sker via Mod Bus protokoller.

Kapacitetsmæssigt er liniekapaciteten fordoblet via fire Hi-speed dispensere fra HM, som øger kapaciteten fra ca 35 til 80 emner/min kapacitet.

Den tilpassede HM software- og etiketteringsløsning planlægges nu indsat som standard på flere nye kommende fabrikker under opførelse.

-hawin

 

4/1 2018