Spild af julemad er stadig et stort problem

Spild af julemad er stadig et stort problem

Danskerne vil egentlig gerne undgå madspild i julen. Men virkeligheden følger ikke med de gode tanker. Især er planlægning af julemaden et problem, selv om mange kunne spare både mad og penge på at strukturere måltiderne bedre

Traditionen tro byder julen på masser af både hygge og mad - men desværre også på en uhyggelig masse madspild. 

- Danskerne vil rigtig gerne undgå madspild, men der er desværre langt fra handling til ord. Særligt i julen. Og når vores nye gallupundersøgelse viser, at kun 2% af danskerne serverer portioner til jul, som er tilpasset i størrelsen, tyder noget på at der fortsat er behov for oplysning udtaler Selina Juul, bestyrelsesformand og stifter af Stop Spild Af Mad.

- Vil man gerne mindske sit madspild i julen, er planlægningen helt central. Planlægger man julemaden ordentligt, kan man både spare på madspildet og på pengepungen, understreger hun.

Planlægger danskerne et madspild?
Mange danskere går op i at mindske deres madspild i hverdagen. Den seneste undersøgelse om bæredygtigt forbrug fra Landbrug & Fødevarer viser, at 62% af danskerne forsøger at undgå madspild i husstanden.  

Det gør sig også gældende til jul og en ny undersøgelse af Kantar Gallup for Stop Spild Af Mad viser, at kun 1% af danskerne er ligeglade med at undgå madspild i julen.

- Der er ingen, der bryder sig om at smide mad ud, siger forbrugerøkonom Marianne Gregersen fra Landbrug & Fødevarer, og  fortsætter:

Alligevel er danskernes madspild særligt stort i julen, og undersøgelsen viser, at planlægningen af julen er en stor udfordring for mange danskere.

Kun 14% svarer, at de er gode til at have styr på planlægningen af julens mad og overskuddet ogrester. Samtidig svarer kun 12%, at de er gode til at disponere maden til julefrokosten og julemiddagen, så der ikke er noget til overs.

Noget kan altså tyde på, at danskerne simpelthen køber for meget ind. Undersøgelsen viser, at der er behov for at hjælpe forbrugerne med at disponere maden, så der ikke sker et unødigt spild.

Hvor og for hvem halter planlægningen?
Af de 14% der udtalte, at de havde styr på planlægningen, er der en anelse flere kvinder, godt 16%, mod 13% af mændene. Større forskelle ser vi når vi kigger på regionerne. Her udtaler 23% i region Nordjylland, at de er gode til at planlægge til julen. I Midtjylland er det tal kun 9%.

Anderledes ser det ud, når vi kigger på de danskere, der er gode til at disponere julemiddagen, så der ikke er mad til overs. Kun 12% er i gennemsnit gode til at disponere, men her er det særligt mændene, der er gode med 15% mod 10% af kvinderne. Igen er de i region Nordjylland bedst til at disponere med 19%, hvor region Sjælland er dårligst med små 9%.

Mere planlægning betyder mindre madspild
Til trods for regionale og kønsmæssige forskelle, er andelen stadig lav. En ordentlig planlægning af julen kan derfor være nøglen for mange danskere, både til at mindske deres madspild, og til at spare nogle penge i julen.

Stop Spild Af Mad peger på, at en enkelt person i gennemsnit kan spise ca. 600 gram mad pr. hovedmåltid.

- Køber man f.eks. 1 kg mad pr. person, er sandsynligheden for et madspild meget stort. En 6-700 gram pr. voksen person er altså en god rettesnor for danskerne når de skal handle ind til jul. Så vil der stadig være rigeligt mad, uden at madspildet er for stort udtaler Selina Juul.

Er danskerne gode til at lave madrester om til mad?
At undgå madspild 100% er meget svært, også selvom man planlægger julen godt. Men hvor gode er danskerne egentlig til at få brugt deres madrester?

Over hver 3. dansker (35%) siger, at de er gode til at lave mad ud af julens rester. Desværre er det kun 33% af danskerne, der når at bruge julens rester i tide. Det er særligt kvinderne (38%) samt de i region Hovedstaden (38%), der er gode til at få det brugt i tide.

Udover at få madresterne brugt i tide, er der også muligheden for at fryse sine rester ned, og bruge dem på et senere tidspunkt. Det er dog ikke alle, der er lige gode til at få resterne brugt. Således udtaler 19%, at de er gode til at få spist de gemte og nedfrosne rester fra julen. Her adskiller de i region Nordjylland sig markant fra resten af landet, da 29% her er gode til at få spist deres rester. Det er kun 16% af de i region Sjælland.

En af de væsentligste årsager til, at resterne ikke bliver brugt, kan være en manglende inspiration. Kun 5% af danskerne svarer, at de har masser af god inspiration til at bruge julens rester. Og det skal der gøres noget ved, mener Selina Juul:

- Når kun 5% svarer, at de har masser af god inspiration til at bruge julens rester samtidig med, at så mange har svært ved at planlægge julen, tyder det altså på, at der fortsat skal udvikles og formidles gode råd og værktøjer, der kan hjælpe danskerne med at undgå madspild i juletiden.

-lipe

 

4/12 2017