Sådan bliver laboratorier grønnere

Sådan bliver laboratorier grønnere

Mulighederne for en mere bæredygtig drift og produktion i laboratoriebranchen er endnu relativt uudforskede. Som en del af eventen DiaLabXpo inviterer DiaLabs kundeudvalg derfor både indkøbere og leverandører til Indkøbernes Dag med en grøn agenda. Her er målet, at indkøbere hver især skal tage hjem med idéer til, hvordan dagligdagen i laboratoriet kan blive mere klimavenlig og bæredygtig. Samtidig får leverandørerne mulighed for at forberede sig på at imødekomme en efterspørgsel på mere bæredygtige løsninger

Kan vi genbruge nogle produkter? Kan emballagen reduceres? Kan vi gå fra engangsudstyr, der kan rengøres og anvendes flere gange? Hvad har vi af spild, vi kan reducere?

Laboratorierne og deres leverandører har en rejse foran sig, men den skal ikke foregå i højtflyvende varmluftsballoner med tomme ord om klimabevidsthed; Den skal være helt nede på jorden og handle om, hvad det enkelte laboratories indkøbere allerede nu og i nær fremtid kan gøre anderledes for at reducere deres CO2-aftryk.

DiaLabXpo sætter på Indkøbernes Dag om formiddagen 22. september rammen om denne dialog og refleksion, når indkøbere fra hospitaler, universiteter, biotek, pharma og fødevareindustri mødes på Docken i København. Her har de 3 timer til at finde ud af, hvordan laboratorier kan blive grønnere.

Anders Ruskov fra DiaLabs Kundeudvalg har inviteret en række interessante oplægsholdere til at dele deres erfaringer og overvejelser om bæredygtighed i laboratoriet.

- Bæredygtighedsbølgen vil rulle uanset hvad, og coronapandemien synes blot at have forstærket tempoet i denne udvikling.  I laboratorie- og diagnostikbranchen kan vi lige så godt være med til at tage initiativet og hjælpe med at finde de bedste løsninger, i stedet for at lade andre forsøge sig med hvordan bæredygtighed skal udmønte sig i vores branchen. Vi må forventes at kende vores branche bedst, og det kan med fordel komme bæredygtighedsinitiativet til gode. På leverandør- og grossistsiden, som jeg tilhører, kan vi på Indkøbernes dag blive inspireret til at udfordre hele værdikæden i et bæredygtighedsperspektiv, siger Anders Ruskov, der til daglig er Sales Manager i AH diagnostics.

Mikkel Wisborg Møller, Global Category Manager ved Chr. Hansen, deler sine perspektiver på bæredygtig indkøb med deltagerne på Indkøbernes Dag. Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, fortæller om om generelle bæredygtighedstrends, som kommer til at præge de næste fem år set fra forskellige vinkler.

Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtigt Indkøb giver indsigt i, hvad man får ud af at være medlem af et forum med fokus på bæredygtighed, og hvordan man kan blive inspireret af allerede eksisterende læringer. Fra Region Hovedstaden kommer Rasmus Nielsen, specialkonsulent i Grønne og Innovative Indkøb og deler ud af sine erfaringer.

Bo Bach Boddum, Founder og CEO hos Re-Zip giver inspiration til bæredygtig cirkulær emballage, og hvordan CO2 reduceres yderligere, når emballage cirkuleres fremfor kun genbruges.

En af pharma-industriens store producenter som Novo Nordisk har allerede opstillet ambitiøse mål i sin bæredygtighedsstrategi Circular for Zero, hvori der blandt andet stilles krav om at selskabets leverandører skal være CO2-neutrale i år 2030.

Novo Nordisk er muligvis frontløber på en bæredygtighedsagenda, men flere vil følge efter, og det illustrerer formentlig meget godt, hvad der kommer af forventninger indenfor bæredygtighed også til laboratorie- og diagnostikbranchen i de kommende år.

Efter talernes oplæg samles de til en paneldebat, hvor både laboratoriefolket og deres leverandører kan debattere og inspirere hinanden til at tage mere bæredygtige beslutninger fremadrettet. Overskriften på paneldebatten er: Hvordan tager vi næste konkrete skridt ifm bæredygtigt indkøb i lab- og diagnostik-branchen, og hvilke krav, implikationer og muligheder medfører det for de involverede parter?’

Det er anden gang, Indkøbernes Dag løber af stablen. Forrige gang var også på DiaLabXpo, men her var det et VIP-arrangement forbeholdt indkøbere. I år har arrangørerne valgt en anden tilgang:

- Vi synes i bund og grund, det er ærgerligt, hvis det kun er indkøberne, der må deltage, for der skal jo to til en tango, og leverandørsiden har derfor også brug for at blive klædt på til nye krav og kriterier for indkøb, hvor klima og miljø tæller, siger Anders Ruskov fra DiaLabs Kundeudvalg.

Indkøbernes Dag er en del af aktivitetsprogrammet på DiaLabXpo, som finder sted 22.-23. september 2021 på Docken i København.

-hawin

2/7 2021