RPC Superfos Randers sparer på energien

RPC Superfos Randers sparer på energien

Nye maskiner til sprøjtestøbning er blandt de tiltag, der har bedst effekt på energiforbruget hos RPC Superfos i Randers. En målrettet indsats for energiledelse på plastvirksomheden har nu ført til en fornyet ISO 50001:2011 certificering

For andet år i træk har RPC Superfos Randers opnået ISO 50001:2011 re-certificering. Det er en internationalt anerkendt standard for energiledelse, og certificeringen udstedes af en uvildig myndighed.

Hos RPC Superfos Randers er Kvalitets- og energichef Casper Bendtzen tilfreds med de resultater, der er opnået indtil nu. Han lægger vægt på, at indsatsen giver mening, både ud fra et miljømæssigt og et økonomisk perspektiv:

- Der er god fornuft i at arbejde systematisk med energiledelse. Vi diskuterer løbende, hvad der er brug for, og hvor de vigtigste besparelser kan hentes. Heldigvis har vi enorme mængder data fra vores produktion, som hjælper os med at afdække vores muligheder for at gøre en forskel.

- Når vi ser på hele produktionen, er det er det mest energibesparende tiltag indtil nu, at vi har erstattet vores ældre sprøjtestøbningsmaskiner med nye. De nye bruger væsentligt mindre energi end de ældre hydrauliske maskiner, for de er udelukkende elektrisk drevne. Det betyder, at vi nu sparer helt op til 40% på energiforbruget her.

Indvinding af spildvarme

RPC Superfos Randers stopper ikke ved sprøjtestøbningsmaskinerne, men fortsætter med at finde flere energibesparelser i samarbejde med sit forsyningsselskab. På programmet er bl.a. indvinding af spildvarme fra trykluftkompressorer, som kan bruges til at opvarme fabrikken. Et andet projekt handler om at styre vakuumpumper, så de kun er i drift, når der er brug for det.

Noget så enkelt som at udskifte lyskilden har også en klar effekt. Casper Bendtzen forklarer:

- Forrige år opnåede vi store besparelser ved at installere LED belysning alle vegne i produktionsområdet. Det er godt at se, at det har en positiv effekt på to måder: Lyset er tydeligvis bedre end før, og samtidigt har vi fået nedsat vores energiforbrug med op til 40% sammenlignet med de lysstofrør, vi havde tidligere.

Energispareindsatsen hos RPC Superfos Randers blev oprindeligt sat i gang som led i en aftale mellem Energistyrelsen, Plastindustrien og række plastvirksomheder om energieffektiviserende tiltag. For at være med i aftalen er et af kravene en gyldig ISO 5001:2011-certificiering. Den er altså igen i hus hos RPC Superfos Randers og gyldig frem til februar 2020.

-hawin

 

11/4 2018