Ny tænketank skal forebygge madspild og fødevaretabIllustration: Stop Spild af Mad

Ny tænketank skal forebygge madspild og fødevaretab

Flemming Besenbacher skal stå i spidsen for den nye tænketank, som skal gøre Danmark til et pilot-land i forhold til FNs Verdensmål om madspild og fødevaretab

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V)har udpeget de syv bestyrelsesmedlemmer, som skal stå i spidsen for den styrkede indsats på området. Udover bestyrelsen kommer tænketanken til at bestå af ca. 35 medlemmer som repræsenterer myndigheder, virksomheder, organisationer og forskningsverdenen. Bestyrelsen skal som noget af det første tage stilling til, hvem medlemmerne skal være.

- På verdensplan spildes ca. én tredjedel af alle fødevarer. Madspild og fødevaretab er simpelthen én af vor tids store syndere. Så det er en vigtig opgave, som den nye bestyrelse skal løse sammen med de øvrige medlemmer. Jeg er sikker på, at det nye hold kan bringe den udfordrende dagsorden videre og få udviklet nye løsninger, som kan bruges både nationalt og internationalt, og få Danmark til at stå endnu tydeligere frem på den internationale scene. Det er helt afgørende, at vi gør, hvad vi kan for at omstille vores produktion og forbrug af fødevarer, så det bliver mere bæredygtigt, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Flemming Besenbacher, som er bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, bliver formand for tænketankens bestyrelse. Han ser frem til at komme i gang med arbejdet.

- Udnyttelsen af verdens ressourcer er et presserende spørgsmål i lyset af de udfordringer, planeten står overfor. Jeg vil arbejde for, at vi i Danmark flytter os markant på denne dagsorden og bidrager til innovative løsninger, som er med til at fremtidssikre verdens fødevaresystemer, siger Flemming Besenbacher.

Tænketankens bestyrelsesmedlemmer er:
Formand Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S.
Annette Stube, Head of Sustainability, Mærsk
Christine Nellemann, Institutdirektør, DTU Fødevareinstituttet
Selina Juul, Stifter af Stop Spild af Mad
Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
Thomas Prehn, direktør for Ungdommens Røde Kors, og tidligere direktør for MindLab
Tejs Binderup, Afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet (observatørmedlem uden stemmeret)

-lipe

8/4 2019