Ny nordisk piktogramforening vil styrke affaldssortering

Ny nordisk piktogramforening vil styrke affaldssortering

Et ensartet visuelt sprog for affaldssortering er godt på vej i hele norden. Målet er, at de samme piktogrammer kan ses på såvel emballager som affaldsbeholdere og genbrugspladser. Det gør det nemmere at sortere affald til gavn for klima og miljø. Derfor har de kommunale affaldsforeninger i hhv. Danmark, Sverige, Finland og Island dannet foreningen EUpicto til det videre samarbejde

Målet med den nordiske piktogramforening EUpicto er at styrke affaldssortering, genbrug og genanvendelse til gavn for både cirkulær økonomi og flere af verdensmålene.

-Norden går foran og viser fordelene ved et ensartet system af piktogrammer til affaldssortering. Med denne nye forening bekræfter vi det videre samarbejde – som vi også håber, andre organisationer ønsker at deltage i, siger Tony Clark, direktør i Avfall Sverige.

Godt eksempel på nordisk samarbejde
Flere lande og virksomheder har allerede vist interesse i det nordiske piktogramsystem, som med farver, symboler og fraktionsnavne guider til nemmere affaldssortering. På EU-niveau bliver et harmoniseret mærkesystem til affaldssystem ligeledes diskuteret, og de nordiske erfaringer opleves som en interessant og mulig løsning.

-Det ville være fantastisk, hvis vores nordiske piktogramsystem kunne blive spredt til hele EU. Det ville gøre det lettere for ikke mindst producenter, som sælger varer i mange lande, siger Henrik Friis, direktør i Dansk Affaldsforening.

Etableringen af foreningen og projektet har været støttet af Nordisk Ministerråd og rådets Nordic Circular Economy-arbejdsgruppe.

-Projektet er et godt eksempel på nordisk samarbejde. Det viser hvordan kommuner, virksomheder og organisationer kan samarbejde om genanvendelse. Det har bidraget til nemmere og bedre affaldssortering, som derigennem styrker genanvendelse og omstillingen til cirkulær økonomi. Alle parter kan være stolte over, hvad de opnået, siger Inger Johanne Wiese, forperson for Nordic Circular Economy-arbejdsgruppen.

Flere lande i spil
Den store vinder er dog miljøet, den styrkede genanvendelse og det mindre forbrug af jomfruelige materialer i produktionen.

-I Finland er vi endnu i gang med forberedelserne til at introducere piktogramsystemet. Udviklingen har været frugtbar med interessenterne i arbejdet, og med tiden vil det også blive nemmere for borgere i Finland at sortere affald, siger Riku Eksymä, direktør i KIVO – den finske forening for kommunale affaldsselskaber.

-I Island er det fælles piktogramsystem blevet meget positivt modtaget hos både kommuner, virksomheder og producenter. Vi ser frem til det fortsatte arbejde i både Island, Norden og måske endda på europæisk niveau, siger Eygerdur Margretardottir fra Samband, den islandske forening for kommuner.

Med EUpicto har det nordiske samarbejde fået en juridisk platform til videreudvikling og promovering af piktogramsystemet. Stifterne af systemet er Dansk Affaldsforening, Samband, Avfall Sverige og KIVO Suomen Kiertovoima (Cirkulärkraft Finland).

Der arbejdes på at også Norge, Estland, Letland og Litauen kan deltage i foreningen. Der er i høj grad behov for et formaliseret samarbejde om fremtidig brug, udvikling og ejerskab af det fælles piktogramsystem for alle parter – kommuner, virksomheder, producenter, organisationer mv.

Baggrund
Det fælles piktogramsystem blev først udviklet i Danmark i 2016 af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen i samarbejde med innovationsbureauet Futu. I 2020 blev piktogrammerne introduceret i Island, Norge og Sverige. Finland arbejder på at introducere systemet i 2022.

Med finansiering fra Nordisk Ministerråd blev et projekt udarbejdet i 2020-2021 med fokus på at understøtte implementeringen i de nordiske lande samt etablere en formel og juridisk platform for det fremtidige arbejde med piktogramsystemet.

-lipe

26/1 2022