Ny guide: Brugte emballager er en ressource

Ny guide: Brugte emballager er en ressource

Samarbejde mellem hele dagligvarebranchen står bag anvisninger til mindre forbrug og mere genanvendelse

DagSam, som er dagligvarebranchens fælles samarbejdsforum der består af kæder, butikker, grossister og MLDK, Mærkevareleverandørerne, har i samarbejde udarbejdet en fælles emballageguide. Den skal sikre, at emballageforbruget minimeres og emballager designes til genanvendelse

Emballageguiden er rettet mod leverandører til de danske dagligvarekæder. Guiden giver et samlet overblik over, hvilke emballagematerialer og –designs der ideelt set bør vælges. Guiden er dermed en hensigtserklæring fra den samlede danske dagligvarebranche.

Guiden skal ses i sammenhæng med, at der fra 2025 indføres producentansvar for emballager i Danmark.

Dagligvarebranchen deler visionen om, at flest mulige emballager skal genanvendes. Brugte emballager er en ressource og ikke affald. Derfor arbejder vi også på, at fremtidens indsamlingssystem for emballager så indrettes til at sikre, at genanvendelsen reelt sker. En ensretning på tværs af kommunegrænser er en helt central forudsætning for dette og den nødvendige sorterings- og oparbejdningskapacitet skal være til stede.

Se guiden her

-lipe

16/3 2020