Økosystemets behov er på dagsordenen

Økosystemets behov er på dagsordenen

Mona Arnold er hovedforsker ved Finlands Tekniske Forskningscenter, VTT, og ekspert i processer og teknologier i den cirkulære økonomi. På Scanpack Summit deler hun ud af sin ekspertise og viden under paneldebatten "Future of Packaging"

- Jeg ser meget frem til muligheden for at drøfte mange af disse spørgsmål med repræsentanter fra industrien, og  høre hvilke udfordringer de står over for. Det er en nødvendig dialogog, der skal endnu mere fokus på.

- For at opfylde målsætningerne om at skabe bæredygtig emballage, har vi brug for repræsentanter fra hele værdikæden, og også støtte og initiativer fra offentlige organisationer, herunder forskning og beslutningstagere.  Sammen skal vi arbejde hen imod win win-løsninger, siger Mona Arnold.

Emballagebranchens misforhold
Mona har været engageret i miljødebatten i hele sit liv og har allerede stor erfaring med værdiansættelse af forskellige affaldsmaterialer og skrottede produkter. 

I de seneste år har hendes forskning fokuseret meget på cirkularitet, udvikling og innovation af det bæredygtige system. Det er noget, hun bringer med til i samtalerne på Scanpack Summit.

- Jeg vil tale om inddragelse af bæredygtig emballage i et økosystem. Og løfte bæredygtighed fra vugge til grav, fra emballagens design til slutningens af den livscyklus. Jeg vil fremhæve og understøtte forskellige cirkulære processer og nye løsninger til genanvendelse, som økosystemet har brug for.

Flere funktioner
I Mona Arnolds arbejde forsyner hun både den private og offentlige sektor med forskning. Via sin forskerrolle får hun et omfattende indblik i den udvikling og de udfordringer, som emballageindustrien står over for.

- Emballage er i centrum for den europæiske cirkulære dagsorden, og udfordringerne er mange. Til at begynde med skal vi se mere på emballagens funktion. I dag betragter man den som noget unødvendigt og negativt. Men emballage spiller en vigtig rolle for bæredygtighed, siger Mona Arnuld, og fortsætter.

- En af emballagens funktioner er, at den reducerer mængden af affald og madspild. Nogle gange glemmer vi, hvorfor vi i det hele taget bruger emballage.  Derudover er der lige nu et misforhold i industrien. Emballagen udvikler sig hurtigt og får flere og flere funktioner til forskellige områder, som for eksempel logistik, men genbrugssystemerne er ikke kommet langt nok til effektivt at genanvende mere komplekse materialer.

Mona Arnold mener dog, at det kun er et spørgsmål om tid, før det misforhold forsvinder.

 - Emballageindustrien arbejder meget hårdt med nye materialer og med nye innovationer relateret til emballage og reduktion af plast i indholdet.  Jeg er forhåbningsfuld. Om 20-30 år kan jeg ikke se, at vi har denne uoverensstemmelse tilbage.

Et internationalt overordnet perspektiv
I emballageindustrien er mange virksomheder globale aktører. Det faktum betyder en udfordring og et større behov for samarbejde på tværs af landegrænser.

- Systemer til genbrug og affald er forskellige fra land til land. Virksomheder i denne branche skal håndtere forskellige regler og krav på forskellige markeder, og det er virkelig en udfordring. Jeg håber, at det på Scanpack Summit lykkes os at inspirere de besøgende og løfte deres blik til et holistisk perspektiv. Jeg vil motivere virksomheder til at udvikle deres egen drift og produkter, og til at vi skal have en fælles international tilgang i branchen, siger  Mona Arnold.

-hawin

 

Se programmet for Scanpack Summit HER

 

Om Scanpack Summit

Scanpack Summit er en strategisk orienteret konference med et internationalt udsyn, der samler førende beslutningstagere inden for både emballageindustrien og politik. Svenska Mässen har arrangeret messen fordi man mener, at alle i emballageindustrien skal løfte blikket, få gang i forandringer og gøre en forskel. Scanpack Summit giver et bredere perspektiv, rejser diskussionen og deler indsigt om emballagens rolle i en cirkulær økonomi.

17/8 2022