Kommuner vil have emballage, der kan genbruges

Kommuner vil have emballage, der kan genbruges

Kommunernes indkøb medfører et stort forbrug af emballage til produkter og transport. Derfor er der brug for at gentænke, hvordan de kan bidrage til mere genbrug og bedre genanvendelse af ressourcerne. Det sker blandt andet som en del af hovedstadskommunernes miljøsamarbejde i Gate 21

-Hvordan sikrer man, at den emballage, der uundgåeligt følger med de store indkøb af produkter og materialer i den offentlige sektor, kan genbruges og genanvendes bedre i fremtiden?

Det spørgsmål var omdrejningspunktet den 3. maj, da kommuner, leverandører og vidensinstitutioner mødtes som en del af KKR VIP-samarbejdet. Det er et samarbejde mellem bl.a. 29 kommunalbestyrelser, og organisationen Gate 21, som er en fællesprivat/offentligt partnerskabsorganisation, der arbejder for grøn omstilling og vækst i Greater Copenhagen.

På mødet drøftede de, hvordan man kan fremme fremtidens cirkulære emballageindkøb og skabe større samarbejde mellem de offentlige indkøbere og markedet.

Emballagekriterier skal sætte retning for cirkulære udbud
På dagen løftede Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Gate 21 sløret for første udgave af tværkommunale principper for fremtidens cirkulære emballager. Principper, der skal være med til at sætte retning for fremtidens udbud.

-Det er vigtigt, at flere går sammen om en fælles løsning for at logistikken i genbrugt emballage kan lykkes. Samtidig skal vi sikre, at produkter er designet, så det kan genanvendes og materialerne kan blive brugt igen og igen. Samarbejde på tværs af værdikæden er vejen frem. Som kommune er man nødt til at gå forrest og være ambitiøs for at skubbe på en cirkulær udvikling
Maja Baungaard Jensen, indkøbs- og bæredygtighedskoordinator i Gladsaxe Kommune.

Dialog om fremtidens cirkulære emballage
Under dagens paneldebat delte en række markedsaktører erfaringer og gav deres bud på, hvordan markedsdialogen kan foregå i praksis. Her blev det tydeligt, at der er et stort behov for at skabe mere ensartede emballagekriterier, så cirkulære løsninger kan skaleres.

-Vi kan se et stort potentiale i at konsolidere nogle af initiativerne og samle dem for at skabe fælles retning og udvikling både for leverandører og indkøbere. Vi skal kunne skalere løsningerne. Det skal være ens for alle, så der skabes et klart incitament for at lykkes.

Eva Tansem Andersen, bæredygtigheds- og udviklingschef i Abena
Panelet rettede fokus mod, at fremtidens emballageudbud ikke kun handler om genanvendelse, men at der i lige så høj grad skal være fokus på at reducere forbruget af emballage og efterspørge genbrugssystemer, hvor det er muligt.

Næste skridt
Med KKR VIP-samarbejdet om cirkulære emballage indkøb vil Københavns Kommune, Gladsaxe kommune og Gate 21 sætte fokus på handling og samarbejde, så den enkelte kommune ikke skal opfinde egne krav og kriterier. Næste skridt er nu, at kommunerne i samarbejdet afprøver emballageprincipperne på konkrete udbud i dialog med markedet.

-lipe

12/5 2022