hi uddeler ny pris for bæredygtighed

hi uddeler ny pris for bæredygtighed

Nye bakterier til yoghurt, økologisk græsprotein til erstatning for soja, affaldssortering, miljøvenlig rensevæske, og batterier, som lagrer strøm fra sol og vind. Disse fem projekter, er nomineret til Sustainable Development Award, som bliver uddelt i Herning den 1. oktober

 

Af Lisbeth Petersen

Bæredygtighed fylder stadigt mere på hi Tech & Industry Scandinavia, som slår portene op for tre messedage i Messecenter Herning den 1. oktober.
Derfor lancerer messen i år for første gang hi Sustainable Development Award, som vil blive uddelt på åbningsdagen.

Den nye pris tager afsæt i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og den er samtidig en hædring af de udstillere, som gør en særlig indsats for at integrere bæredygtighed i deres virksomheder og på den måde gør en forskel for den bæredygtige udvikling i industrien.

De fem nominerede, som alle er danske, virksomheder til prisen er:

R&D Engineering for udviklingen af et græsprotein, som på længere sigt kan bidrage til, at efterspørgslen på soja falder.
I dag bliver store områder i regnskovene ryddet for at dyrke soja, og den enorme import og transport af sojaprotein til blandt andet Danmark, efterlader det et stort negativt klimaaftryk. R&D Engineerings koncept erstatter protein fra soja med protein fra økologisk græs, der er dyrket lokalt. Hvilket ifølge R&D medfører reduktion i kvælstofudvaskning og pesticideforbruget samt skaber en mindre udledning af CO2.

Bio-Circle Surface Technology for udviklingen af en rensevæske, der består af intelligente mikroorganismer, som kan erstatte farlige opløsningsmidler. Traditionelle organiske opløsningsmidler er skadelige for både miljøet og naturen, og kan udgøre en sundhedsrisiko for de mennesker, der producerer og anvender dem. Bio-Circle’s rensevæske erstatter i stedet de farlige opløsningsmidler med naturens egne råstoffer.

Chr. Hansen for udviklingen af bakterier, der kan forlænge holdbarheden i yoghurt og dermed mindske madspild. Virksomhedens FreshQ-bakterier er en naturlig løsning, som forøger fødevarekvaliteten og dermed forlænger holdbarheden på yoghurt og andre mejeriprodukter.
Forbruget af mejeriprodukter er en betydelig bidragsyder til det globale fødevareaffald og –tab, og alene i EU bliver der ifølge Chr. Hansen hvert år smidt 1,5 mio. tons yoghurt ud, hvilket svarer til cirka 17 procent af al den yoghurt, der bliver produceret.

Innospexion for udviklingen af en røntgenbaseret sorteringsteknologi til affald.Ved at gentænke brugen af røntgen gør InnospeXion det muligt at sortere store mængder affald, præcist og effektivt. Teknologien kan således hjælpe med at genvinde forskellige materialer, der kan genanvendes, hvormed mængden af affald reduceres, mens unødvendig forbrænding minimeres. På den måde bidrager InnospeXions løsning til reduktion af CO2-emissioner.

Visblue som har udviklet en batteriteknologi, der gør det muligt at lagre overskydende strøm fra sol og vindvedvarende energikilder og frigive den igen, når man skal bruge den. Det betyder, at VisBlue er med til at sikre en bedre adgang til og udnyttelse af bæredygtig og pålidelig strøm, da virksomhedens såkaldte redox flow-batteri sikrer en stabil adgang til den strøm, der genereres fra vedvarende energikilder.

Med prisen følger 50.000 kr. 

 

4/9 2019