Grønnere virksomheder med EU-midler

Grønnere virksomheder med EU-midler

En ny type emballage i en burgerbar og egen køkkenhave på et konferencecenter er nogle af de konkrete resultater af projektet Bæredygtig Bundlinje i hovedstadsområdet. 100 virksomheder har været med til at spare CO2 udledning og energi med relativt små ændringer, som bekræfter historien om de 'mange bække små'

Titusinder af SMV'er får en nøglerolle i den grønne omstilling, og mange virksomheder er allerede nået langt i den grønne offensiv, viser resultaterne fra et succesrigt regionalfondsprojekt i hovedstadsområdet, Bæredygtig Bundlinje.

Her er over 100 små og mellemstore virksomheder fra 15 hovedstadskommuner blevet bedre til at udnytte råvarer, spare på energien og til at genbruge restprodukter eller affald i industrielle symbioser. Samtidig har en række virksomheder udviklet potentialer ved nye cirkulære produkter, som skaber mindre affald.

Resultaterne er markante:
Miljøet er skånet for 2.250 tons CO 2, på energiregnskabet er der brugt 22.600 færre gigajoule, og virksomhederne har samlet mindsket deres materialeforbrug med 250 tons.
En række virksomheder i projektet melder, at de har forbedret konkurrenceevnen og dermed deres bundlinje.
Projektet blev gennemført af Gate 21 i Albertslund, Greater Copenhagens fælles platform for grønne løsninger, grøn innovation og grøn vækst.

- Resultaterne taler for sig selv og viser, at der hos mange virksomheder er et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale i grønne forretningsmodeller og ikke mindst en rigtig stor vilje til at bidrage til verdensmålene, herunder klimadagsordenen, siger direktør i Gate 21 Poul Erik Lauridsen.

Genbrugsemballage fra Grill'en
Bæredygtig Bundlinje var det første af sin slags i hovedstadsområdet, og mange af de deltagende virksomheder havde ikke tidligere været igennem grøn omstilling. Projektet har sat gang i mange virksomheders sans for det grønne - ikke mindst i hotel- og restaurationsbranchen, hvor en række virksomheder f.eks har fået hjælp til at reducere mængden af emballage og mindske madspild ved at udnytte råvarer bedre og omlægge menuer.

Projektet har bl.a. hjulpet burgerbarkæden Gasoline Grill med cirkulær produktudvikling: Nye typer genbrugsemballage til vareleveringer via leverandører, produceret mere bæredygtigt og lettere at genanvende.

- Vores ambition er at have zero waste i 2020. I Bæredygtig Bundlinje begyndte vi med at se på, hvordan vi kunne minimere vores emballage, og så stillede vi krav til vores leverandører, siger Klaus Wittrup, direktør i Gasoline Grill.

Gasoline Grill har gennemført flere grønne ændringer under forløbet, og alene den nye emballage vil årligt spare miljøet for 3,1 tons CO 2.

Biokværn og mere grøn menu
I Gentofte har konferencestedet Schæffergården reduceret sin CO 2-belastning med 62,6 tons.

Direktør Peter Feddersen blev så inspireret af Bæredygtig Bundlinjeforløbet, at han efterfølgende har indkøbt en biokværn, som kan genanvende det tiloversblevne bioaffald fra køkkenet.

- Vores grundprincip er, at vi skal omlægge, uden at det koster os mere, og det er lykkedes. Vi har længe været i gang med en grøn omstilling og anlagde blandt andet en 1.400 kvm stor køkkenhave i sensommeren 2018. Desuden opererer vi nu med en menu med mere grønt, som efterfølgende skaber mindre kødaffald, siger Peter Feddersen, som er taknemmelig for projektstøtten:

- Uden rådgivningen og den støtte, vi har fået igennem projektet, havde vi ikke fået taget de vigtige skridt, der har fået os på forkant med den øgede efterspørgsel på bæredygtighed.

Sund fornuft driver resultaterne
Erfaringerne fra de første tre år er nu taget med over i et nyt EU-støttet projekt, Bæredygtig Bundlinje 2.0, hvor yderligere 100 virksomheder skal gøres grønnere.

Hovedingredienserne i både det gamle og det nye projekt er en kombination af sund fornuft, nye arbejdsgange, overkommelige investeringer for virksomhederne tilsat fokus på de mindre SMV'er, som efter Gate 21's opfattelse også er vigtige, hvis regeringens mål for CO 2-reduktion skal indfries.

Tilbuddene i projektet har for langt de fleste involverede virksomheder krævet en begrænset investering i arbejdstid og materialer. Den sparede miljøbelastning for den enkelte virksomhed er også at regne som 'mange bække små', men netop det overkommelige i indsatsen skaber perspektiv, mener projektleder Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe fra Gate 21.

- Hvorfor gør man ikke det her i alle danske byer? For vores resultater kan overføres til hele Danmark. Titusinder af virksomheder ville kunne udlede mindre CO 2, spare energi og producere mindre affald, hvis de fik den samme tur som vores 100 virksomheder. Og projektet har potentiale for hele Danmark, fordi det bygger på snusfornuft og gamle dyder som genanvendelse og sparsommelighed, og fordi virksomhederne ikke skal have en masse penge op af lommen, siger Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe.

- Og her i projektet har de små og mellemstore virksomheder fået anvist en vej til at bidrage til at opfylde FN's verdensmål - ikke mindst om bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion samt partnerskaber for handling og vejen til lokale grønne partnerskaber, tilføjer projektlederen.

Virksomheder, kommuner og viden i samarbejde
Konceptet i Bæredygtig Bundlinje er enkelt og effektivt: Virksomheder, kommuner og specialestuderende fra Aalborg Universitet føres sammen i samarbejder, som Bæredygtig Bundlinje faciliterer.

- Kommunerne har båret deres klimaindsats over i Gate 21-projektet, og det har gjort det nemmere for dem at indfri deres klimamål. Samtidig har virksomhederne erfaret, at kommunerne også kan være en grøn samarbejdspartner og ikke kun "politibetjente", fordi de er miljømyndigheder," forklarer Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe.

FAKTA Om Bæredygtig Bundlinje
Strukturfondsprojekt, der fra 2015 til 2019 gav 100 små og mellemstore virksomheder - de fleste med under 50 ansatte - i hovedstadsområdet mulighed for at udvikle en grøn forretningsplan med forbedret energi- og ressourceeffektivitet og konkurrenceevne.

Der er gennemført 190 forskellige grønne indsatser, og der er fundet besparelser i alle virksomheder. Operatør: Gate 21, Albertslund. Samarbejdspartnere: 15 kommuner og erhvervscentre i Greater Copenhagen, Aalborg Universitet.
Projekter blev støttet af EU's Regionalfond med 13,1 mio. kr., og Regionalfonden støtter også Bæredygtig Bundlinje 2.0 med 13,5 mio. kr.

Læs mere om Bæredygtig Bundlinje 1.0 på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om efterfølgeren til Bæredygtig Bundlinje 1.0, Bæredygtig Bundlinje 2.0

-lipe

19/2 2020