GRAKOM opfordrer til opgør med miljøpopulismeMiljø- og klimachef i GRAKOM Carsten Bøg.

GRAKOM opfordrer til opgør med miljøpopulisme

GRAKOM advarer om miljøpopulisme, der kan ende med at udelukke de mest egnede materialer til den rigtige emballage. Funktion og miljø skal gå hånd i hånd, hvis målet er et bedre miljø og klima. Særligt på fødevareområdet, har plastemballage ofte en række egenskaber, hvis fravær kan kompromittere fødevaresikkerhed og øge klimabelastningen

GRAKOM ser en risiko i, at plastemballage ofte omtales som et problem uden fordele for samfundet. Forbruget af emballageprodukter hænger tæt sammen med emballagens funktion og anvendelse, f.eks. varebeskyttelse.

Derfor opfordrer GRAKOM til at der føres en rationel debat om, hvor der både fokuseres på, hvordan varer beskyttes bedst, samt de miljømæssige og cirkulære aspekter.

- Den hidtidige emballagepolitik har været drevet af idéen om et quickfix, hvor god emballagepolitik er lig mindre plast. Men det er mere miljøpopulisme, end det er en rationel politik, der fører til et bedre klima og miljø. Vi bør i stedet fokusere på, hvordan vi bedst beskytter vores varer og samtidig afsætter det mindst mulige klima- og miljøaftryk, siger miljø- og klimachef i GRAKOM Carsten Bøg.

Som han ser situationen, er fødevareområdet er et område, hvor der ikke bør gås på kompromis med den funktion emballagen skal tjene.

Plast, som materiale, har nemlig flere af de unikke egenskaber, der efterspørges, når det handler om at sikre sunde fødevarer, undgå madspild og samtidig sikre en bedre klimaløsning samlet set.

For at sikre mindre miljø- og klimaaftryk, mener han derfor, det er vigtigt, at både emballagens funktionelle egenskaber og de materialer, der vægtes ud fra en miljø- og klimasammenhæng, nøje vejes op mod hinanden.

Emballage udgør oftest en beskeden andel af varens samlede klima- og miljøaftryk. Derfor kan en enkeltstående miljø- og klimavurdering af eksempelvis plast, karton, glas m.v. ikke stå alene. Besparelser på ressourcer til emballageforbrug opvejes derfor ikke, når man tager det medfølgende madspild i betragtning.

Det er derfor GRAKOMs anbefaling til politikere og borgere, at de ikke lader sig inspirere af miljøpopulistiske holdninger, der kan skade miljø- og klimaindsatsen.

- Et bedre miljø og klima kommer ikke af forsimplede holdninger om bestemte materialer som plastik, karton eller andre specifikke materialer. Der er brug for en nuanceret tilgang til emballager. Det gælder både i forhold til fødevaresikkerhed og andre væsentlige funktionelle egenskaber. Det er på tide, vi som samfund for alvor tager en nuanceret tilgang til sammenhængen mellem design af optimale cirkulære emballager, og de funktionelle egenskaber vi ikke kan undvære, siger Carsten Bøg.

-hawin

21/4 2021