Fremtidens fødevareemballager er bæredygtige

Fremtidens fødevareemballager er bæredygtige

Danske fødevarevirksomheder arbejder i stigende grad mod genanvendelige og bæredygtige alternativer i udvikling af fremtidens emballager, viser ny undersøgelse fra Teknologisk institut

Fremtidens emballage vil bestå af genanvendte, bæredygtige eller bionedbrydelige materialer. Det viser en ny undersøgelse fra Teknologisk Institut, som har spurgt ledere i danske fødevarevirksomheder om deres forventninger til fremtidens emballage.

I undersøgelsen Fremtidens emballage består af genanvendt materiale svarer 53 procent, at de allerede bruger genanvendelige materialer i deres emballager, og flertallet af dem forventer at øge mængden af genanvendte materialer. Yderligere 42 procent af fødevarevirksomheder, som i dag ikke anvender genanvendte materialer, forventer at øge brugen af dem i de nærmeste år.

- Vi oplever, at virksomhederne gerne vil designe nye emballager, som kan genanvendes. Emballagerne kan fx være skabt af komponenter af den samme type plast eller designes, så de enkelte emballagedele kan skilles ad med henblik på genbrug, siger Karina Kjeldgaard-Nielsen, faglig leder på Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut anslår i rapporten, at danske fødevarevirksomheder anvender mere end 500.000 tons emballage om året. Miljøstyrelsen har beregnet, at 30 procent af plastemballagen og 95 procent af papir- og papemballagen blev genanvendt i 2015.

Nye egenskaber i emballagerne
Kravene til fremtidens emballageløsninger trækker i mange forskellige retninger. Plast er blevet en del af den globale miljødagsorden, og forbrugerne foretrækker i stigende omfang løsninger, der ikke indebærer anvendelse af plast. Fødevareproducenterne stiller samtidig stigende krav til holdbarheden af vores fødevarer - uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden.

35 procent af fødevarevirksomhederne i undersøgelsen forventer, at deres emballage i de kommende fire til fem år får nye egenskaber som f.eks. genanvendte eller bæredygtige materialer, mens 21 procent forventer, at deres emballage kan laves af bionedbrydelige materialer. Længere nede på fødevareproducenternes ønskeliste står egenskaber som øget bekvemmelighed (convenience), intelligente emballager eller bakterienedbrydende emballager.

Ikke problemfrit at genbruge
Det er ikke nødvendigvis problemfrit at efterkomme fødevarevirksomhedernes efterspørgsel efter emballage af genanvendt eller bionedbrydeligt materiale. Der er høje krav til materialer med kontakt til fødevarer, hvilket gør det vanskeligt at benytte genanvendt materiale i fødevareemballager. Der forskes allerede på området, og forskningen vil sandsynligvis kun intensiveres i fremtiden.

- De høje krav til emballager, som har kontakt til fødevarer betyder, at det i dag fx ikke er muligt at skabe en fødevareemballage ud af 100 procent genanvendt plast. Vi har i flere af vores projekter fokus på at skabe mere genanvendelse af plast, blandt andet ved at skille lag af forskellige plasttyper ad eller oprense plast i renere fraktioner, siger Karina Kjeldgaard-Nielsen.

Presset mod bæredygtighed kommer både fra forbrugerne via detailhandel og grossister samt fra myndighedernes fokus på området. Udvikling af konkurrencedygtig, funktionel og nu også bæredygtig emballage kræver massive investeringer i nye produktionsprocesser og enhedsoperationer. Skal alle disse forventninger indfries, kræver det radikalt ændrede strategier for emballageinnovation, vurderer Karina Kjeldgaard-Nielsen fra Teknologisk Institut.

Om undersøgelsen
Teknologisk Institut har i perioden14.februar 2018 til 1. marts 2018 med hjælp fra Jysk Analyse interviewet 170 ledere i fødevarevirksomheder om deres forventninger til fremtidens emballager.

Undersøgelsen er en del af undersøgelsesrækken Fremtidens teknologier i danske virksomheder. Her har Teknologisk Institut, som er en af Danmarks største teknologirådgivere og udbydere af teknologisk service, taget en temperaturmåling på fremtidens teknologi, som den ser ud i de brancher, der er nøglen til produktion, energiforbrug og byggeri i Danmark.

-lipe

10/12 2018
 • BrochurerDOWNLOAD
 • Flexopack

  Flexopack

  BVM Pakkemaskiner
 • DS Smith

  DS Smith

  Emballageløsninger der optimerer jeres forsyningskæde
 • Lim Tech

  Lim Tech

  Samler brikkerne
 • Kongskilde

  Kongskilde

  Håndtering af procesaffald
 • Grakom

  Grakom

  Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion
 • RPC Superfos

  RPC Superfos

  SuperLock er plastemballage, der op til tredobler holdbarheden for fødevarer
 • Schur

  Schur

  Det kan mærkes overalt
 • HSA Systems

  HSA Systems

  A Unique Imprint