Forskningsprojekt skal komme evighedskemikalier til livs

Forskningsprojekt skal komme evighedskemikalier til livs

Per- og polyflouralkylstoffer (såkalte PFAS) er siden 1940'erne blevet benyttet i et utal af produkter lige fra emballage og maling til regntøj og byggematerialer. Nu skal forskere ved Aarhus Universitet, med støtte fra Novo Nordisk fonden, udvikle et system, som ved hjælp af naturens egne enzymer og et helt nyt nanomateriale kan kan rense vand for stofferne

PFAS har vist sig at have en række skadelige effekter på mennesker og miljø, og stofferne, som går under betegnelsen evighedskemikalier, er desværre ligeledes meget svære at nedbryde i naturen. Derfor akkumuleres stofferne kontinuerligt i mennesker og dyr og i øvrigt alle andre steder i naturen.

Det skal et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet gøre op med, og projektet, der går under navnet AquaCleaner, har fået tre millioner kr. fra Novo Nordisk Fonden.

-PFAS er nogle af de værste miljøforurenende stoffer, vi har i dag, og desværre findes der endnu ikke grønne metoder, der helt kan bryde de meget stærke kulstof-flour-forbindelser, der netop gør stofferne til evighedskemikalier. Vi foreslår med dette projekt at benytte en synergi af enzymer, der sammen med et nyt kulstof-nano-materiale i et multi-step system fuldstændig kan nedbryde PFAS til ikke-skadelige komponenter, siger adjunkt Zongsu Wei, ekspert i rensning af vand ved Institut for Bio- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet.

Mål om fuldstændig nedbrydning
Der eksisterer i dag en række forskellige teknikker, der benyttes til at afhjælpe problemet med PFAS. Men metoderne kræver enten meget energi, andre typer af kemikalier eller fjerner ikke PFAS helt, men overfører dem til en anden fase (f.eks. vand til fast stof).

Ingen af de eksisterende metoder kan nedbryde evighedskemikalierne på en grøn, bæredygtig måde, og det er præcis det, adjunkt Zongsu Wei foreslår med sit projekt.

Baseret på opdagelsen af nye metalloenzymer og dehalogenaser foreslår forskerne en kaskadebehandlingsstrategi, der kan nedbryde PFAS. I sidste step af systemet vil forskerne udvikle en nano-fotokatalysator baseret på et nyt materiale, titanat nanorørs-aktiveret kulstof.

-Med denne teknologi, der benytter væsentligt mindre energi end moderne behandlingsteknikker, kan vi realisere vores mål om en fuldstændig nedbrydning af PFAS. Enzymatisk deflourinering er i sine tidlige år, men vi håber på et gennembrud inden for området. Processen er skalerbar og har derfor enorme perspektiver, siger lektor Zheng Guo, som leder projektet sammen med adjunkt Zongsu Wei.

-lipe

13/1 2021