DS Smith forpligter sig til nye ambitiøse mål for CO2-reduktion

DS Smith forpligter sig til nye ambitiøse mål for CO2-reduktion

DS Smith forpligter sig til Science Based Target* inden 2030 og reducerer CO2-udledningen pr. ton af den samlede produktion med mindst 40% ** Virksomheden er foran de tidligere mål som er sat for reduceringen af CO2 og opnår en samlet reduktion på 23% i udledninger pr. ton af den samlede produktion inden udgangen af 2020 ***

Danmarks største emballagevirksomhed DS Smith har netop annonceret en række ambitiøse mål for CO2-reduktion. Dette inkluderer et Science Based Target, der kræver en reduktion af CO2-udledningerne pr. ton af den samlede produktion på 40% inden 2030 sammenlignet med 2019-niveauerne og en forpligtelse til at nå CO2-neutralitet inden 2050.

Målene er valideret af initiativet Science Based Targets som værende i overensstemmelse med målene i Parisaftalen. Og for yderligere at understrege virksomhedens ambition og engagement annoncerede DS Smith også sit medlemskab af FN’s Race to Zero.

For at nå disse mål vil virksomheden indføre en række tekniske løsninger på globalt niveau, herunder anvendelse af lokal biomasse og biogas samt elforsyning baseret på vedvarende energikilder som vind- og solenergi.

I 2017 annoncerede DS Smith sit mål om at reducere CO2-udledninger pr. ton af den samlede produktion med 30% inden 2030 med udgangspunkt i 2015. Som en del af en koordineret indsats på tværs af sine over 250 lokationer fordelt på kloden har DS Smith opnået en reduktion på 23% inden udgangen af 2020 og placerer sig dermed langt foran sine planer.

DS Smith har opnået dette ved at investere i banebrydende teknologi, herunder affald-til-energi-løsninger, avancerede kraftvarmeværker og opgraderinger af udstyr som f.eks. kedler samt LED-belysning. DS Smith har også øget brugen af vedvarende energikilder såsom biogas og biomasse samt forbedret energiforbruget ved at reducere udledningen af drivhusgasser.

- DS Smith er gennem en kombineret indsats inden for den cirkulære økonomi positioneret til at have en reel indflydelse på at reducere vores lokale CO2-udledning. Konkret for Danmark arbejder vi på at komme med lokale initiativer på vores lokationer som udover vores certificering i energiledelse ISO 50001 skal gøre os i stand til at reducere vores lokale CO2-udledning yderligere over de næste år. Vi forventer at offentliggøre disse senere i år, siger Søren Ibsen, Managing Director hos DS Smith i Danmark.

- Vi har allerede gjort gode fremskridt med at reducere vores CO2-udledning som en del af vores langsigtede bæredygtighedsfokus, men vi har en endnu mere ambitiøs agenda. Derfor sætter vi i dag ikke kun ambitiøse klimamål for os selv; men styrker vores engagement til at levere mere cirkulære løsninger til vores kunder og samfundet. Jeg er utrolig stolt af alle vores medarbejdere for at få dette til at ske, uddyber han. 

Andrew Griffith MP, Net Zero Business Champion i Storbritannien udtaler:

- Jeg er glad for, at DS Smith har sluttet sig til FN’s Race to Zero. Det er dejligt at se en virksomhed med et ambitiøst mål for 2030 og en forpligtelse til at nå målet om at være energineutrale inden 2050. DS Smith gør en forskel i forhold til sine tidligere CO2-reduktionsmål og tackler de udfordringer, der er forbundet med en dekarbonisering af papir- og emballagesektoren. Virksomheder spiller en afgørende rolle i at drive overgangen til en økonomi med en lav CO2-udledning, hvor over 40 af de 100 børsnoterede selskaber (FTSE100) nu er tilmeldt FN’s Race to Zero. Jeg håber, at denne meddelelse inspirerer andre virksomheder i sektoren til at handle.

- Vi ser frem til at undersøge, hvordan vores strategiske partnerskab med DS Smith kan bidrage til at fremskynde virksomhedens fremskridt hen imod at nå de klimamål, der er annonceret i dag, parallelt med virksomhedens forpligtelser til den cirkulære økonomi.

- Omstillingen til vedvarende energi kan kun reducere udledningen af drivhusgasser med 55%, mens de resterende 45% af udledningerne kommer fra måden, hvorpå vi fremstiller og bruger produkter - så overgangen til en cirkulær økonomi er afgørende for at tackle klimaforandringer samt andre globale udfordringer, siger Andrew Morlet, administrerende direktør for Ellen MacArthur Foundation og strategisk partner for DS Smith. 

Foruden sit fokus på CO2-reduktion annoncerede DS Smith for nylig sin innovationspakke på 100 millioner pund globalt, som skal fremskynde arbejdet inden for den cirkulære økonomi.

Den nye investering understøtter DS Smiths nye bæredygtighedsstrategi, Now and Next. I strategien forpligter DS Smith sig til at fremstille 100% genanvendelig eller genbrugelig emballage inden 2023 og til at fjerne en milliard stykker problemplast fra supermarkedernes hylder inden 2025.

-hawin

 

Læs mere om DS Smiths nye bæredygtighedsstrategi, Now and Next

 

* Science Based Target, SBTi, er et partnerskab mellem CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF).

** Sammenlignet med 2019-niveauet

*** Sammenlignet med 2015-niveauet

2/8 2021