Det danske pantsystem har opnået cirkulær økonomi

Det danske pantsystem har opnået cirkulær økonomi

I år går udgifterne til indsamling og håndtering af pant op med de indtægter, Dansk Retursystem har fra f.eks. salg af de genanvendelige materialer. Dermed er det blevet gratis at pante tomme flasker og dåser

For at pantsystemet kan løbe rundt, har drikkevareproducenterne betalt et beløb for, at de flasker og dåser, de sender på markedet, bliver indsamlet af Dansk Retursystem og materialerne genanvendt. Selv om det kun har været få øre pr. styk, er det nu lykkedes at gøre pantsystemet helt cirkulært økonomisk.

Det skyldes, at udgifterne til indsamling og håndtering går op med de indtægter, Dansk Retursystem har fra f.eks. salg af de genanvendelige materialer.

-Plast, aluminium og glas fra flasker og dåser med pant er i en så høj kvalitet, at vi får en god pris for materialerne, når vi sælger dem til genanvendelse. Samtidig har vi effektiviseret pantsystemet, så det nu går i nul. På den måde viser vi, at cirkulær økonomi både er rentabelt og til gavn for klima og miljø, siger adm. direktør Lars Krejberg Petersen fra Dansk Retursystem.

Gennem de seneste år er pantsystemet blevet billigere og billigere i drift. For fem år siden kostede det i gennemsnit 17 øre pr. emballage, for sidste år at falde til 3 øre - og altså 0 øre i år.

Fortsat arbejde for effektivisering
-Selv om vi når målet om at sikre en god cirkulær forretning i år, har vi et langsigtet mål om at være et 100 procent cirkulært økonomisk pantsystem som er mindre afhængige af udsving i verdensmarkedspriser og i forhold til konjunkturer. Så vi fortsætter arbejdet med at effektivisere pantsystemet og optimere processerne for indsamling, optælling og sortering, ligesom vi stiler efter en CO2-neutral drift i 2023, siger Lars Krejberg Petersen.

I pantsystemet genanvendes flasker og dåser til nye i et lukket kredsløb. Sidste år pantede danskerne 1,9 mia. flasker og dåser, og Dansk Retursystem sørger for, at de pantede flasker og dåser bliver genanvendt. Det sparer på jordens ressourcer, og det sparer klimaet for 210.000 tons CO2 årligt. Det danske pantsystem er et af verdens mest effektive pantsystemer og drives non-profit.

-lipe

25/1 2023