Stora Enso har påbegyndt ny emballageproduktion i Uleåborg

Stora Enso har påbegyndt ny emballageproduktion i Uleåborg

Ombygningen af den svenske virksomheds fabrik fra papir- til bølgepap til emballage er færdig. Når anlægget er i fuld drift vil det producere 450.000 tons kraftliner om året

Siden midten af januar har de nyrenoverede maskiner på Stora Ensos fabrik, Oulu Mill været i gang med masseproduktion, men er og stadig i opstartsfasen.

Projektet blev lanceret i maj 2019 efter beslutningen om at investere 350 mio. euro i ombygningen, og det er afsluttet inden for budgettet.

Den nye produktionslinje for kraftliner retter sig mod globale kunder inden for anvendelsesområder med høje krav til emballagens styrke, renhed og visuelle egenskaber.

Tre fiberlag giver det stærkeste koncentrat i porteføljen
I konverteringsprojektet er en af de to tidligere papirmaskiner omdannet til produktion af emballage. Massemøllen og tørretumbleren er blevet modificeret til at producere ubleget, brun papirmasse - talt 540.000 tons pr. år, hvoraf de 150.000 tons skal sælges eksternt.

Produktet, 'AvantForte af Stora Enso', har tre fiberlag og er dermed det stærkeste koncentrat i Stora Ensos portefølje. Det kan bruges i emballage til friske, fedtede eller fugtige fødevarer og premiumemballage til e-handel.

-Transformationen af Oulus Mølle er et vigtigt skridt i vores omstilling, og reagerer på et øget, globalt behov for cirkulære og miljøvenlige emballagematerialer, siger Stora Ensos administrende direktør, Annica Bresky.

Oulu's mølle vil bruge den nyeste teknologi til at producere en stærk og materialeffektiv kraftliner af højeste kvalitet. Det giver os mulighed for at operere i premiumsegmenter til emballering med højt vækstpotentiale, såsom mad og e-handel, siger Hannu Kasurinen, leder af divisionen Emballagematerialer.

Kapaciteten for den nye førsteklasses kraftledning er 450.000 tons om året. Når Oulu's fabrik er fuldt operationelt inden for et år, vil det generere en årlig stigning i salget på  300 mio. euro til divisionen 'Emballagematerialer'.

-lipe

1/2 2021