Mondi investerer 20 mio. euro i grønnere papirproduktion på Østrigsk fabrik

Mondi investerer 20 mio. euro i grønnere papirproduktion på Østrigsk fabrik

Investeringen i udvidelse af fabrikken og modernisering af udstyr og fordampningsanlæg skal fremme bæredygtigheden i produktionen af papirmasse på Frantschach papirmølle i Kärnten

Papirmøllen, der i 2021 fejrer 140 års jubilæum, har allerede i mange år været selvforsynende med energi og forsyner omkringliggende samfund og industrivirksomheder med overskudsvarme fra pulpproduktionsprocessen.

Nu investerer den globale træ- og papirproduktionsvirksomhed så 20 millioner Euro, der specifikt skal gå til:

  • Udvidelse og modernisering af fordampningsanlæg, der skal gøre papirmasse - også kaldet pulp-produktion på Frantschach-anlægget i Østrig mere bæredygtig
  • Nyt udstyr, der øger mængden af udvundet varme og reducerer det kemiske iltbehov ved den biologiske spildevandsbehandling 
  • Løbende optimering af anlæg, der bidrager til bioøkonomien ved at øge andelen af bi-produkter fra pulpproduktionen

Papir er det mest genanvendte materiale i verden
-I dag er bæredygtighed og cirkulære, fiberbaserede produkter og papirmasse i søgelyset. Træ er ikke kun en vedvarende ressource, men vi ved, at papir er det mest udbredte genbrugsmateriale i verden, hvor f.eks. 74 % af papiret og 83 % af den papirbaserede emballage i Europa genbruges. Vores nye anlægsudstyr vil gøre vores pulpproduktion endnu mere effektiv og bæredygtig, siger Gottfried Joham, administrerende direktør for Mondi Frantschach, og uddyber:

-Moderniseringen og udvidelsen af fordampningsanlægget øger mængden af udvundet varme, og reducerer behovet for dam. Det reducerer også det kemiske iltbehov i spildevandsbehandlingen med 140 tons om året.

Mondi´s beslutning om at investere er drevet af behovet for at udnytte træ bedst muligt som et primært produkt. 

-Træ er en af de vigtigste råvarer i en fremtid, baseret på vedvarende ressourcer, og ressourceeffektivitet er en lige så vigtig overvejelse. Vi ser os selv som pionerer inden for bioøkonomi, og det gør vi ved at øge andelen af biprodukter fra pulp-produktionsprocessen. I dette konkrete tilfælde vil andelen af såkaldt tall-olie, som kan bruges til fremstilling af maling, klæbemidler og film, bliver øget fra 18 til 35 kg pr. ton papirmasse, fortæller Gottfried Joham.

Byggeriet af det nye fordampningsanlæg starter med det samme, og sættes i drift i efteråret 2023.

-lipe

19/11 2021