DS Smith styrker sin Now & Next bæredygtighedsstrategi

DS Smith styrker sin Now & Next bæredygtighedsstrategi

Emballagevirksomheden DS Smith har hævet ambitionerne for sin Now & Next bæredygtighedsstrategi for at fremskynde overgangen til den cirkulære økonomi med lav CO2-udledning

Del artiklen på

I samarbejde med sine kunder har DS Smith allerede erstattet 762 millioner plastmaterialer med fiberbaserede alternativer siden 2020 og skabt mere end 30.000 projekter, der er klar til at være en del af en cirkulær økonomi, gennem sin cirkulære designmodel, Circular Design Metrics.

Samtidig, og i overensstemmelse med målene om at reducere CO2-udledningen, har DS Smith i år formået at reducere CO2-udledningen med 10% (15% sammenlignet med 2019) samt opnået en reduktion på 4% af vandforbruget i papirmøller i områder, hvor der er risiko for vandstress.

Siden lanceringen af Now & Next har virksomheden opfyldt ni ud af sine 26 mål og har yderligere tre mål, der er på vej til at blive opfyldt før tid.

For at styrke disse resultater og imødekomme udfordringerne i en verden i forandring har virksomheden nu hævet sine ambitioner med en række fokuserede mål for at fremskynde fremskridt.

De nye forpligtelser for Now & Next er udarbejdet i samarbejde med uafhængige eksperter og vil prioritere cirkularitet, fremskynde rejsen mod netto-nuludledning samt styrke virksomhedens fokus på mennesker, lokalsamfund og natur.

Cluster Director og administrerende direktør i DS Smith Dan Johannessen udtaler:

- Vi har gjort gode fremskridt med vores Now & Next bæredygtighedsstrategi, men verden omkring os kræver, at vi alle gør mere. Generelt oplever vi en stigende efterspørgsel efter bæredygtige emballageløsninger blandt vores danske kunder.

- Alt fra virksomheder inden for fødevareproduktion til store spillere på e-handelsmarkedet ønsker innovative løsninger på bæredygtig emballage, som både skal kunne reducere plast samt transport af unødig luft.

- Derfor handler vi i dag for at sikre, at vores forpligtelser indfries hurtigt i en hastigt foranderlig verden og fremskynder vores overgang til en cirkulær økonomi med lav CO2-udledning.

Drevet af DS Smiths formål om at omdefinere emballage i en foranderlig verden, er de centrale udviklinger for Now & Next-strategien og målene som følger:

Cirkularitet
• Inden 2025 vil DS Smith teste op til fem genbrugsprojekter og fortsætte med at fremstille 100% genanvendelig og genbrugelig emballage.
Kulstof
• Inden 2030 vil DS Smith reducere Scope 1, 2 og 3 drivhusgasudledninger med 46% i forhold til 2019/20.
• Inden 2027 vil DS Smith opfordre 100% af sine strategiske leverandører
(der repræsenterer 76% af indkøbte varer og tjenesteydelser) til at fastsætte deres egne videnskabsbaserede mål.
• Inden 2050 vil DS Smith nå netto-nuludledning af drivhusgasser.
Mennesker & Samfund
• Inden 2030 har DS Smith som mål at engagere ti millioner mennesker (en stigning fra fem millioner) i den cirkulære økonomi og cirkulære livsstil.
• Inden 2025 skal alle ledelsesteams på tværs af alle lokaliteter have gennemført inkluderende ledelsesworkshops.
• Inden 2030 sigter DS Smith mod at forbedre kønsdiversiteten med henblik på at have 40% kvinder i ledende stillinger og aspirerer til mangfoldighed i andre beskyttede karakteristika.
• Stræber efter at opnå Vision Zero - ingen ulykker og ultimativt intet skadevoldende.
Natur
• Inden 2025 planlægger DS Smith at måle og forbedre biodiversiteten i egne skove og vurdere vores afhængighed af naturen.
• Fastsætte mål for at genskabe naturen baseret på en videnskabelig tilgang.
• Inden 2030 ønsker DS Smith en reduktion på 10% i vandudvindingsintensiteten ved møller, der er udsat for vandstress, sammenlignet med 2019.

Dan Johannessen fortsætter:

- Med ambitiøse mål for CO2-reduktion og et strategisk fokus på cirkulær økonomi ønsker vi at skubbe branchen i den rigtige
retning.

- For at imødegå klimaforandringer er det afgørende, at vi benytter os af vedvarende energikilder med lavt kulstofudslip. Men vi skal også tage hånd om, hvordan vi fremstiller og bruger ting i vores dagligdag ved at bevæge os hen
imod den cirkulære økonomi.

- Gennem vores principper for cirkulært design fungerer vi allerede som indgangen til den cirkulære økonomi for vores kunder,
og hjælper nogle af verdens mest genkendelige FMCG-brands med at opfylde deres bæredygtighedsmål, sammen med vores egne.

Ved hjælp af sine principper for cirkulært design og målinger ønske DS Smith at støtte sine kunder i at designe produkter med mindre spild og forurening og holde materialer i brug længere, hvilket reducerer behovet for naturressourcer.

Siden deres oprettelse i 2019 har DS Smiths målinger for cirkulært design støttet tusindvis af designprojekter.

Der præsenteres omkring 3.000 løsninger baseret på DS Smiths cirkulære designmålinger til kunder hver måned, hvilket støtter
deres overgang til den cirkulære økonomi.

-hawin

Fakta om DS Smiths bæredygtighedsstrategi 
Now & Next-strategien blev lanceret i 2020 og blev inspireret af DS Smiths igangværende partnerskab med cirkularitetslederen, Ellen MacArthur Foundation.
DS Smiths bæredygtighedsrapport dækker perioden maj 2022 - april 2023 og detaljer om fremskridt, der er gjort på alle deres emballagefabrikker, papirmøller og genbrugsstationer som en del af deres koncernomfattende globale bæredygtighedsstrategi. Grundlaget for forberedelsen, der er tilgængelig fra vores online ESG-rapporteringshub, inkluderer en detaljeret metodologi for, hvordan vores ESG-rapportering er forberedt.
Virksomheden har forpligtet sig til en førende indsats i emballagebranchen for at opfylde et science based target 1,5C for at reducere emissioner med 46% inden 2030 og at nå CO2-neutralitet inden 2050.
DS Smith har markant forbedret sine eksterne ESG-vurderinger fra MSCI, Sustainalytics og S&P Global CDP og opnået en Platinum EcoVadis-bæredygtighedsvurdering, hvilket placerer dem i den øverste 1% blandt vurderede virksomheder.
Fulde detaljer om DS Smiths opdaterede bæredygtighedsstrategi Now & Next kan findes her.
Mål opfyldt inden for Now & Next:
100% af DS Smiths emballage er nu genanvendelig eller genbrugelig.
100% af DS Smiths energiforbrug er ISO50001-certificeret.
 Virksomheden har lanceret 100 biodiversitetsprojekter i Europa og Nordamerika.
100% af DS Smiths lokationer i områder med høj vandstress har nu en vandhåndteringsplan.
Alle vores skove har certificering for skovforvaltning.
100% af produktionsstederne er FSC-certificeret.

 

4/9 2023
 • Forbrugere interesseret i CO2-neutral hjemmelevering

  Forbrugere interesseret i CO2-neutral hjemmelevering

  andet ›Descartes Systems Group har udgivet sin nye globale forbrugerrapport. Blandt de norske respondenter er 57 procent interesserede i CO2-neutral hjemmelevering, mens kun 17 procent mener, at det er vigtigt, at leveringerne sker med elkøretøjer
 • Nu kan du pante tæt på genbrugspladsen i Næstved

  Nu kan du pante tæt på genbrugspladsen i Næstved

  andet ›Dansk Retursystem åbner og tester en pantstation ved siden af AffaldPlus’ genbrugsplads i Næstved
 • Affald fra showroom bliver genanvendt

  Affald fra showroom bliver genanvendt

  andet ›Körber Supply Chain i Arden lancerer et nyt initiativ med fokus på genanvendelse af store mængder affald fra deres showroom, der ellers ville være blevet destrueret. I samarbejde med den landsdækkende miljøvirksomhed, Marius Pedersen, vil Körber nu tackle denne udfordring
 • Pop-up emballagemesse stiller skarpt på forbrugerindflydelse

  Pop-up emballagemesse stiller skarpt på forbrugerindflydelse

  andet ›Torsdag den 14. september inviterer Scanpack Pop-up 2023 til engdagssmesse i Göteborg under overskriften: Forbrugernes påvirkning/indflydelse på udviklingen af emballage. Dagen byder på oplæg og debatter om bl.a. hvordan forbrugerne agerer i købsøjeblikket, hvilken rolle, emballagen spiller og hvordan producenter kan opnå kundeloyalitet samtidigt med øgede miljø- og bæredygtighedskrav
 • Skæve, frasorterede grøntsager opgraderes til plantebøffer

  Skæve, frasorterede grøntsager opgraderes til plantebøffer

  andet ›Med lige knap 15 mio. kr. i tilsagn og en gammel, asiatisk fermenteringsteknik vil GUDP-projektet SOLID-PRO give frasorterede grøntsager en ny chance for at blive et eftertragtet og klimavenligt måltid
 • Michael Bayer Thomsen bliver ny formand for klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder

  Michael Bayer Thomsen bliver ny formand for klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder

  andet ›Den nye formand, som er udpeget af regeringen, bliver medlem af Grønt Erhvervsforum, som på vegne af sektoren leverer input og rådgivning til regeringen om den grønne omstilling. Michael Bayer Thomsen, bestyrelsesformand i Letbek og næstformand i Plastindustrien overtager fra CEO i Danfoss, Kim Fausing
 • Lukket plastkredsløb til genanvendelse af plastemballage går på vingerne

  Lukket plastkredsløb til genanvendelse af plastemballage går på vingerne

  andet ›Emirates introducerer i denne måned et nyt tiltag for at håndtere luftfartsselskabets millioner af plastbakker, skåle, emballage til snacks og madvarer m.m. ombord. Fremover vil de mange typer af plastik blive håndteret lokalt og genanvendt til nye skåle, bakker og flasker i stedet for at blive kasseret
 • Klar med live update på CO2-udledning fra affald

  Klar med live update på CO2-udledning fra affald

  andet ›Den digitale affaldsvirksomhed, Junkbusters arbejder hådt på at skabe mere bæredygtige løsninger til affaldshåndtering. Virksomheden har udviklet en ny affaldsrapport, der kan beregne genanvendelsesgraden og CO2-aftrykket fra det bygge- og erhvervsaffald, de håndterer