TriVision øger kundernes kvalitetTriVision optimerer produktions- og pakkelinjer i blandt andet fødevareindustrien og sikrer at produkterne er emballeret korrekt og at indholdet ligger rigtigt.

TriVision øger kundernes kvalitet

Standardsoftware detekterer fejl og mangler i produktions- og emballagelinjer, og samtidig lagrer detekteringssystemet vigtig viden om kundernes produktion, som bruges til produktionsoptimering

Af Hans Windeløv

Den danske virksomhed, Trivision, leverer inspektionsudstyr til kvalitetskontrol af produktionsprocesser. I forbindelse med, at der er kommet ny ejerstruktur i virksomheden, har man lavet en ny strategi, og satser nu målrettet på at bearbejde markedet for fødevarer og emballage.

- Vores løsninger er baseret på en standard softwareløsning, som gør det mulig at matche de udfordringer der er i fødevarebranchen, på pakkerier og i emballageindustrien. Alle stederne har vi udstyr ude hos nogle af de store spillere. Her kontrollerer udstyret eksempelvis, at størrelsen på burgerbøffer er ensartet, om baconskiverne ligger som de skal i folieemballagen, eller om svejsningerne i emballagen til kødpålæg og ost sidder, hvor de skal. Samtidig kontrollerer systemet, om emballagen er tæt.  

Algoritmer ligger bag

Sådan siger Jesper Bach som er administrerende direktør i TriVision. Han tiltrådte stillingen for et halvt år siden, og er tillige medejer af virksomheden, som en kapitalfond er største aktionær i .

Han forklarer, at der de seneste år har været stort fokus på effektivitet, reducering af fejl og minimering af materialespild i produktionsindustrien generelt.

- Her har vi vurderet, at der der er størst potentiale for vores udstyr, når det drejer sig om fødevarer og emballage. Vores software spiller sammen med forskelligt hardware i form af blandt andet kameraer. Men det er udviklingsarbejdet af softwareløsningen og de algoritmer, som ligger bag, som er det virkelig værdifulde i løsningen, siger Jesper Bach.

Nemt videre til nye procedurer

Han fortæller, at virksomhedens medarbejdere blandt andet består af meget dygtige dataloger, ingeniører og phd’ere og at TriVison har arbejdet med standardsoftwareløsninger siden 1999.

- Softwaren gør det muligt for vore kunder at leve op til de meget høje krav som kvalitetskontrollen stilller, både når det handler om fødevareproduktion og om emballering og pakning af produkter. Systemet er nemlig i stand til at håndtere meget komplekse inspektionsopgaver, siger Jesper Bach.

Ud over at levere resultater i topklasse er systemet samtidig nemt at bruge. Softwaren er endvidre i stand til at lære systemet op til nye produkter. 

- Der en en indbygget intuitiv brugergrænseflade, som gør systemet i stand til hurtigt at tjekke nye varer. I form at et ’Production Optimisation Module’ bliver den lært op til nye procedurer, som er afhængige af de varer, man skal inspicere og kontrollere. Det er faktisk ganske nemt, fastslår Jesper Bach.

Sporbarhed optimerer produktionen

Han forklarer, at systemet også  er i stand til at opsamle data for opgaverne, det løser. Ud over at produkterne bliver sporbare, får man også en masse data til rådighed, som man kan benytte til at effektivisere produktions- og emballageprocesserne.

- Sporbarheden kan eksempelvis gøre det muligt at optimere fødevareproduktionen. Systemet er i stand til at måle en masse parametre. Ændrer man eksempelvis hastigheden i produktionen af burgerbøffer, er det ikke sikkert at man får 100 % ensartede produkter i pakkerne. Det opdager systemet. På den måde kan man bruge systemet til at finde den mest effektive produktionshastighed i et givet setup.

- Her er det altså muligt at udnytte systemet rent logistisk, lige som det også kan detektere, om labels er trykt rigtig, sidder rigtigt og indeholder de korrekte oplysninger. Systemet opdager fejlene med det samme. Det er altså nyttigt. Det kan nemlig få store konsekvenser, hvis der er fejl i fødevareemballagen eller hvis labels indeholder mangelfulde oplysninger. Her kan hele containere med fødevarer blive afvist hos modtagerne, hvis tingene ikke er i orden, siger Jesper Bach.

Finder fejlene inden det giver problemer

TriVision har store ambitioner, og med det skærpede fokus på fødevarer og emballage regner man med, at der bliver rift om løsningerne i både Danmark og i udlandet.

- Det vi kan med software, er ikke noget man kan på et hvert gadehjørne. Det er der en del folk i industrien som allerede ved, og derfor regner vi også med, at eksportmarkedet er klar til vores løsninger, forklarer Jesper Bach.

Han peger på at fødevareindustrien er i vækst, og at der er efterspørgsel på løsninger, som kan være med til at afsætte varer i supermarkederne.

- Vareforsyningen skal spille optimalt og uden fejl for de mange brandowners, og samtidig gider slutkunderne ikke købe varer, hvor etiketterne sidder skævt. Så vælger de et andet produkt. Vores løsninger retter op på de mange fejl, inden produkterne forlader produktionslinjerne, kommenterer Jesper Bach.

Det er da også årsagen til, at man inden for de seneste måneder har gearet op i virksomheden med flere teknikere. Endvidere har man udvidet sine lokaliteter i Odense, hvor man har etableret et helt nyt showroom, så kunderne kan få syn for sagn.  

 

 

 

 

 

8/3 2018