Årsresultat i Etiflex påvirket af fødevaresikkerheden

Årsresultat i Etiflex påvirket af fødevaresikkerheden

Et meget stort arbejde med at sikre fødevaresikkerheden har kostet på bundlinjen, viser det netop offentliggjorte regnskab fra virksomheden i Silkeborg

Årets resultat hos Etiflex, der leverer etiketter og fleksibel emballage, er blevet godt 10 % mindre end sidste regnskabsår.
En udvikling der kan synes bekymrende for en virksomhed, hvor prisen ofte er den afgørende faktor hos kunden.

- Overskuddet i det netop afsluttede regnskabsår er mindre end sidste år, men der er heldigvis en rigtig god forklaring på reduktionen, forklarer administrerende direktør, Martin Ahler, der gennem regnskabsåret har stået i spidsen for virksomhedens nyeste certificering, FSSC 22000, der sikrer fødevaresikkerheden i forbindelse med produktionen af etiketterne.
Det er en nødvendig certificering, men også et arbejde, der koster mange ressourcer.

Etiflex leverer i dag en meget stor del virksomhedens produktion til fødevareindustrien, hvor kunder som f.eks. Arla Foods og Carlsberg stiller stor krav til fødevaresikkerheden og at sikkerheden kan garanteres i hele værdikæden.

- Kvalitetsstyringssystemer og ledelsessystemer er stærke værktøjer til en fremtidig vækst, hvorfor vi heller ikke finder det forringede årsresultat alarmerende. Vi ser det mere som en vigtig investering i fremtiden, da mange af vores kunder har en forventning om, at vi som troværdig leverandør naturligvis kan dokumentere kvaliteten og processerne, fortæller Martin Ahler, der allerede nu har igangsat et nyt projekt, der skal sikre endnu en certificering og dermed bedre styr på kvalitetsprocesserne.

Digitale løsninger koster
Det er ikke kun arbejdet med fødevaresikkerheden der har kostet på bundlinjen. Etiflex arbejder også målrettet på at øge effektiviteten i alle led af en ordres vej gennem virksomheden, lige fra hvordan en kundes bestilling håndteres over styringen af filer og trykmaterialer til at ordren sendes fra Etiflex.

- Vores produktion bliver mere og mere digitaliseret. Det er derfor vigtigt, at automatiserede workflows kommer til at styre meget af arbejdet, fortæller Martin Ahler, der konstaterer at de rette workflow systemer koster mange penge, men at det igen ses som en investering i fremtiden.
Martin Ahler bekræfter, som det også er anført i det officielle regnskab, at resultatet alt i alt findes acceptabelt, når man ser på det øgede aktivitetsniveau og medtager virksomhedens store investeringer samt afskrivninger i løbet af regnskabsåret.

Fakta
Etiflex A/S ligger i Silkeborg og beskæftiger 37 ansatte. Blandt Etiflex’ kunder findes både store og små virksomheder, primært i Danmark, men der leveres etiketter og fleksible emballager til hele verden. Etiflex løser dagligt meget krævende opgaver til fx fødevare- og medicinalindustrien, hvilket stiller store krav til præcision, kvalitet og sikkerhed.
Med en årlig produktion på over 1 milliard etiketter og med mere end 44 års erfaring, er Etiflex i dag en af de mest solide og stabile etikettrykkerier i Norden.
Etiflex er i dag ligeligt ejet af Martin Ahler, Thomas Pedersen, Brian Sandgaard, Kimie Wulf og Jacob Sørensen.

-lipe

4/10 2017