Ny portal hjælper SMV'er med cirkulær økonomi

Ny portal hjælper SMV'er med cirkulær økonomi

Undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at landets små og mellemstore virksomheder tripper for at komme videre med at genanvende materialer, designe produkter så de kan genbruges eller producere mindre affald

Produkter med længere holdbarhed, mindre affald i containeren og genanvendelse af gamle materialer er gode idéer, mener mange danske virksomheder. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at ni ud af 10 af de små og mellemstore virksomheder er positive over for cirkulær økonomi, og størstedelen arbejder allerede med cirkulær økonomi i hverdagen. Samtidig vokser kendskabet til fænomenet.

Cirkulær økonomi er et begreb, som handler om, at vi designer, producerer og forbruger vores produkter på en måde, så vi får mest mulig værdi ud af ressourcerne og forhindrer, at produkter og materialer ender som affald.

- Det er positivt, at kendskabet til cirkulær økonomi når ud i stadig flere virksomheder, og at så mange af dem er positivt indstillet. Det tyder på, at der er et stort potentiale, som miljøet og virksomhederne kan få glæde af. Nu lancerer vi en ny portal, der kan hjælpe dem, siger Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Undersøgelsen og portalen bygger videre på de anbefalinger, som regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi afleverede lige inden sommerferien. Anbefalingerne fremhæver bl.a. behovet for at understøtte små- og mellemstore virksomhed med vejledning om cirkulær økonomi.

Regeringen forventer at følge yderligere op på Advisory Board for cirkulær økonomis anbefalinger omkring årsskiftet.


Nyt site skal hjælpe virksomheder i gang

Nu åbner Miljøstyrelsen for sitet CirkulærVirksomhed.dk, som skal give små og mellemstore virksomheder mere viden om cirkulær økonomi.

Her kan de få informationer om, hvordan man gør sin produktion grønnere, og hvordan man kan bruge en grøn profil i markedsføringen af virksomheden. Samtidig er der inspiration fra en række virksomheder, som i dag arbejder med cirkulær økonomi. CirkulærVirksomhed.dk skal hjælpe de mange virksomheder, der holder sig tilbage fra genanvendelse og reduktion af spild i produktionen, fordi de mangler viden om emnet. Lidt over halvdelen af virksomhederne i Miljøstyrelsens undersøgelse mener, at de ikke ved nok om cirkulær økonomi til at anvende det i virksomheden.

- Jeg vil gerne bidrage til, at danske virksomheder får mere viden om, hvordan de anvender cirkulær økonomi, så de kan vælge de bæredygtige løsninger. Derfor kommer Miljø- og Fødevareministeriet nu med et initiativ, som giver virksomhederne inspiration til hvilke løsninger, der virker, siger Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.


Fakta:

- Cirkulær økonomi er et begreb, der særligt har vundet indpas de sidste par år. Cirkulær økonomi handler om at bruge og genbruge ressourcer og produkter mere effektivt til gavn for både miljø og økonomi.

- Undersøgelsen er lavet af Epinion for Miljøstyrelsen i juni 2017 og bygger på besvarelser fra 610 små og mellemstore virksomheder.

- 29 % af virksomhederne har hørt om begrebet cirkulær økonomi. Til sammenligning viste en tilsvarende undersøgelse fra Fortum, at kun 9 % af de adspurgte danske virksomheder i 2016 kendte til begrebet cirkulær økonomi.

- 56 % af virksomhederne har allerede i dag fokus på at reducere brugen af råstoffer/materialer, spild og affaldsmængder.

- 88 % af virksomhederne har en positiv holdning til cirkulær økonomi.

- 51 % af virksomhederne mener ikke, at de ved nok om cirkulær økonomi.

- 53 % mener, at der ligger et forretningsmæssigt potentiale i cirkulær økonomi.

- Sitet som lanceres i dag hedder CirkulærVirksomhed.dk. Det indeholder viden om CØ, cases fra virksomheder og blogindlæg.

- Værktøjerne på CirkulærVirksomhed.dk er en videreudvikling af Green21.dk og sitet er medfinansieret af DI.

-lipe

17/10 2017