Det handler også om helhedenMette Herrefoss rådgiver i DS Smiths Impact Centre kunderne om mulighederne for optimering af emballageløsninger. Her er hun under en rundvisning på centret i Høje Taastrup i Storkøbenhavn.

Det handler også om helheden

Rigtigt mange virksomheder har større og større fokus på emballageoptimering, fordi forbrugere, samarbejdspartnere og også virksomhederne selv stiller krav til det. DS Smith er eksperter i emballageløsninger, som minimerer miljøbelastningen og transportomkostningerne og øger salget af varer

Af Hans Windeløv

Rigtigt mange mennesker elsker, at emballagen til de varer, de køber, er super tjekket. Rigtig mange mennesker, eller forbrugere om man vil, er dog også interesserede i, at emballagen er bæredygtig, og at den er både ressourcebesparende, miljøvenlig og minimerer udledningen af CO2.

Det har man luret hos de mange vareproducenter, handelsvirksomheder og brandownere. Derfor bliver endog rigtig meget emballage mere og mere spektakulær og mere og mere målrettet til den øgede bevidsthed om genanvendelse og bæredygtighed.

Styr på hele vareflowet

Leverandøren af kundetilpassede emballageløsninger i karton og bølgepap, DS Smith, har styr på optimeringsmulighederne igennem hele vareflowet. Både når det handler om selve emballagen, og når det drejer sig om de muligheder, optimeret emballage giver for at effektivisere logistikken og minimere transportomkostninger og miljøbelastning.

- Både vore eksisterende og de nye kunder er rigtigt glade for, at vi er i stand til at håndtere deres behov for emballageløsninger på en helhedsmæssig måde. Når vi hjælper kunderne med nye emballageløsninger, ser vi på hele kredsløbet af ydelser og går ind og laver en afvejning af, hvor man kan optimere og minimere materialeforbruget i emballage, uden det går ud over beskyttelsen af varerne.

- Samtidig med at vi ser på emballagens værdiskabende funktioner ude i butikkerne, går vi hele vejen og tænker emballagen ind i hele kæden af logistikydelser. Ved hjælp af vore simuleringsværktøjer udvikler vi emballage, som fylder mindre, og som giver en optimal palletering med plads til mange flere varer på pallerne, siger Peter Malbek fra DS Smiths PackRight Centre.

Løbende opfølgning

Dermed reducerer man både forbruget af emballage, antallet af kørte kilometer og omkostningerne til både transport og håndtering af varerne på de forskellige terminaler. I DS Smiths PackRight Centre, hvor man udvikler de kundetilpassede løsninger, går man da også meget grundigt til værks.

- Vi tilpasser emballagen nøje til produkterne og er eksperter i at udvikle de emballageløsninger, som lever op til alle kravene. Når vi på den måde har udviklet emballagen og har alle data om de enkelte løsninger, er vi også i stand til at lave løbende opfølgning på projekterne. Vi udvikler hele tiden bedre teknologi og bedre løsninger og benytter materialer, som er endnu mere miljø- og klimavenlige. I den forbindelse optimerer vi løbende de eksisterende løsninger for kunderne, siger Peter Malbek.

Emballage er kommet på landkortet

Som han forklarer, er emballage ofte det sidste, producenterne tænker på, når de udvikler nye produkter. Her har DS Smith med sit PackRight Centre og Impact Centre gjort sit til at sætte emballage på landkortet. Og det er blevet en succes.

- Vi får rigtig mange henvendelser, og vi har hjulpet en del kunder med at optimere deres emballage. Blandt andet har en af vore løsninger reduceret CO2-udledningen med 17,5 tons om året, fordi vi minimerede materialeforbruget med en emballageløsning til et enkelt produkt, siger Peter Malbek.

DS Smiths spidskompetencer ligger inden for transportemballage og sekundær emballage. I trit med at der er stigende krav om, at emballagen skal være både bæredygtig og i stand til at sælge varerne, er der da også kommet større fokus på transportemballagens evner til at sælge varerne i butikkerne. Det fortæller Mette Herrefoss, som er chef for DS Smiths Impact Centre.

Salgsklare emballager eksponerer varerne

- Mange af de kasser, der udgør den emballage, som varerne bliver transporteret i, kommer med ud på hylderne i butikkerne. Man sparer både tid, mandetimer og ressourcer ved at reducere antallet af håndteringer af varerne i butikkernes egne lagre. Når varerne ankommer, bliver de kørt direkte ud på butikshylderne. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan emballagen er designet.

- Ofte lukker man låget op, hiver det af eller bukker det om, så bakken, som primærprodukterne bliver leveret i, udgør en salgsklar emballage, der altså er med til at eksponere varerne.  Og den skal afspejle produkterne og kunne sælge varerne. Også selvom de løbende bliver købt af kunderne, og kun halvdelen eller mindre står tilbage.

- Her trykker man ofte i farverne fra selve produkterne og deres logoer på indersiden af emballagerne, så forbrugerne kan genkende og finde varen, selvom kassen på hylden er halvtom. Så kan medarbejderne også hurtigt finde varerne på lageret og dermed sikre et godt vareflow, så man undgår tomme hylder, siger Mette Herrefoss.

Emballagen klarer cuttet

Hun kommer ind på, at DS Smith og Impact Centre på den måde er i stand til at rådgive om, hvordan emballagen klarer cuttet ude i butikkerne og er med til at generere mersalg af varerne.

- Vi kigger selvfølgelig på hvad, der sker ude i verden, og som udviklingen går lige nu, stiger kravene bare mere og mere. Både med henblik på emballagens evner til at klare sig ude i butikkerne i kampen mod alle de andre varer og i kampen om at være så bæredygtig som muligt. Det er noget emballagekunderne hæfter sig meget ved.

- Når de oplever, at vi i centret har systematiseret og struktureret vores tilgang til udviklingen af emballage og viser eksempler på det, skaber det stor interesse. Her er det så muligt at gå videre til PackRight Centre og få lavet de konkrete løsninger, forklarer Mette Herrefoss.

 

Fakta om Impact Centre og PackRight Centre

DS Smiths Impact Centre

Impact Centre er DS Smiths nordiske supermarkedskoncept fyldt med inspirerende emballageløsninger og best practice.

Centret har fokus på optimering af emballagen gennem hele forsyningskæden.

Lige fra brugen af råvarer, produktionen af emballagen, dens egenskaber i lagermiljøer, dens funktioner i logistikkredsløbet og holdbarhed i transport og distribution, og til hvordan emballagens eksponeringsevner fungerer i butikkerne over for forbrugerne, og hvordan den bliver genanvendt.

I den 200 kvadratmeter store supermarkedskulisse kan man opleve, hvor stor betydning de rette emballageløsninger har for den daglige håndtering af varer i butikkerne og ved point of purchase. Begge dele har afgørende effekt på salget.

Det er muligt at booke en workshop i Impact Centre og blive klædt på til fremtidens emballagekrav.

 

DS Smiths PackRight Centre

PackRight Centre er DS Smiths udviklingsfunktion. Det er både de fysiske lokaler i udviklingsafdelingerne på de forskellige lokationer, som danner rammen om kaffemøder, udviklingsmøder, workshops mm., men det er også en struktureret designproces, som alle emballageudviklere i DS Smith arbejder efter.

I PackRight Centre omsætter DS Smith mulighederne til værdiskabende løsninger, som giver øget salg, reducerede omkostninger og minimerede risici. Det gør sig gældende uanset, om man har brug for optimering af eksisterende emballager eller udvikling af helt nye typer emballageløsninger.

 

15/11 2016