Brød standarden ved at udvandre fra Sverige

Brød standarden ved at udvandre fra Sverige

På hin Lucia-dag den 13. december udvandrede den svenske emballagesammenslutning Packbridge til Danmark for at tage på seminar på Emballage og Transport, Teknologisk Institut i Taastrup

ERHVERV Da det var Santa Lucia højtid i både Danmark og Sverige blev der fra Packbridge og TIs side gæstfrit serveret gløgg, lussekatter og pepparkakor (safranboller og honningkager) for de omtrent 40 publikummer, hvoraf 4/5 var svenske.

For at fortælle om de nye globale og EU-standarder var Anders Linde kommet fra AliaXion, der er en guru indenfor dette område og desuden er formand for en vifte af grupper og organisationer, der arbejder for opbygning af standarder for emballage. Han var bl.a. formand for arbejdet, der førte til ISO/TS 122/SC4, en global standard for emballage og miljø, der blev underskrevet i Sydkorea tidligere i år.

Han sagde, at emballagens rolle i en stigende global handel er blevet mere vigtig, og at virksomhederne må indse, at emballage i en verden, hvor miljøet spiller en stadig større rolle, ud over deres naturlige opgaver, også skal være i stand til at opfylde kravene for ressourceeffektivitet og bæredygtighed.
Det næste skridt i processen, og det er allerede begyndt, er at finde et globalt system til mærkning af diverse materiale. I dag er det anderledes i forskellige lande på et måde, der skaber forvirring.

Bertil Nilsson fra BNI Engineering er også en velkendt ekspert vedrørende standardisering og lovgivningsmæssige og han gik i sin præsentation mere ind i EU-direktivet. Formålet med emballagedirektivet er at samme regler gælder i alle EU-lande om emballage og emballageaffald. Bertil Nilsson oplyste, at EU-direktivet aktiverer indførelsen af ISO-standarden, som Anders Linde talte om.

Fra Tysk-Svenske Handelskammer var Ingrid Sernert-Fransson på podiet og gennemgik producentansvaret for mærkning og genbrug af emballage til eksport inden for EU samt Norge og Schweiz. Ingrid gav eksempler på, hvorledes emballageafgift er meget forskellige mellem materialer og lande, omend det er plast, som altid har den højeste afgift.

Sidste på listen over talere var Søren Østergaard fra Teknologisk Institut Emballage og Transport og han fortalte, at de fleste små og mellemstore virksomheder i Danmark ikke gøre meget for at følge disse standarder. Der er ingen kontrol af det i Danmark, så derfor er der ikke noget incitament til at leve op til dem. Reaktionen fra danske virksomheder er ofte "No way", vi ønsker at gøre tingene på vores egen måde. De større virksomheder er dog bedre til at arbejde for standarderne.

I den afsluttende debat blev det konkluderet, at en stor del af miljøarbejdet styres af penge. Minimering af materiale er vigtig for virksomhederne, men det må ikke medføre tabte markedsandele. Ingen varemærkeindehavere er parat til at påtage sig ansvaret, der involverer mistede markedsandele - Money talks.

Eftermiddagen sluttede med en rundvisning i Emballage og Transport lokaler og lidt mingling og sandwiches.

Gik du glip af dette Packbridge arrangement, men synes det virker interessant, så kan du med fordel se alle præsentationerne på www.packbridgetv.com

-jk

Foto: Paneldeltagerne samlet efter deres individuelle oplæg – (fv.) Ingrid Sernert-Fransson, Tysk-Svenske Handelskammer, Søren Østergaard, Emballage og Transport (TI), Bertil Nilsson, BNI Engineering, Anders Linde, AliaXion samt yderst th. moderator Per-Stefan Gersbro, Packbridge.
18/12 2012